Начало Общество Търговските обекти в региона спазват изискванията на Закона за управление на отпадъците

Търговските обекти в региона спазват изискванията на Закона за управление на отпадъците

СПОДЕЛИ

Акцент в контролната дейност на РИОСВ – Пазарджик са проверките на търговските обекти във връзка със заплащане на дължимата продуктова такса при използване на полимерни торбички. При проверките се изискват документи, доказващи прозхода, материала и дебелината им. Няма установени нарушения. Дадените предписания се изпълняват в срок.
Проверени са шест обекта по изпълнение на законодателството за химикалите – безопасното им съхранение, състоянието на складовете, както и информационните листове за безопасност. Дадени са предписания на пет фирми.
През периода октомври – ноември са извършени проверки на обекти от критичната инфраструктура, свързани с безопасната работа и съхранение на продукти за растителна защита. При проверка на склад в с. Смилец е установен нерегламентиран отвор на една от стените му. Даденото предписание за незабавното му премахване е изпълнено. Не са констатирани нарушения при проверките на складове в общините Панагюрище, Стрелча и Велинград