Начало Култура Три дами се борят за поста „Главен експерт Образование и младежки дейности”

Три дами се борят за поста „Главен експерт Образование и младежки дейности”

62
2
СПОДЕЛИ
restorant

Мария МАСЛЕВА

FotorCreated

Три дами са допуснати за подбор за обявената вакантна длъжност „Главен експерт Образование и младежки дейности” в отдел „Образование, култура, младежки дейности, спорт, туризъм“. Те са Дидка Пенева, Мария Куртакова и Пенка Дюлгярова. Интервюто с тях ще се проведе на 8 юли.

Те трябва да познават следните нормативни документи:  Закон за администрацията; Закон за местното самоуправление и местната администрация; Кодекс на труда; Закон за народна просвета и правилника за  прилагането му; Закон за предучилищното и училищното образование; Закон за закрила на детето; Закон за младежта; Закон за физическото възпитание и спорт; Закон за професионалното образование и обучение.

За длъжността е имало още три кандидатки, но те не са допуснати за подбор, тъй като не отговарят на изискванията.

2 КОМЕНТАРА