Начало Общество Трима кандидати ще получат финансово подпомагане за процедури „Ин витро“

Трима кандидати ще получат финансово подпомагане за процедури „Ин витро“

СПОДЕЛИ
restorant
На свое редовно заседание, провело се на 9 юли 2013 година, комисията, назначена със Заповед №408/08.07.2013 г. за разглеждане на подадените заявления за финансиране на процедури "Ин витро" на лица с репродуктивни проблеми на територията на община Панагюрище, взе решение да бъдат подпомогнати три двойки.
Според изискванията на чл.12, ал. 2 от Правилника за подпомагане финансирането на процедури "Ин витро" на лица с репродуктивни проблеми на територията на община Панагюрище, комисията заседава в закрито заседание. Председател на комисията бе заместник-кметът "Хуманитарни дейности" Галина Матанова, а членове – общинските съветници Венелин Петров, Георги Георгиев, Станимир Велчев, Николай Воденичаров и Галина Богоева. По уважителни причини отсъстваха, назначените със Заповедта на кмета на общината, Людмила Пашова-Терзийска и Нено Найденов. Всички членове на комисията предварително подписаха декларации за конфиденциалност и за липса на конфликт на интереси по смисъла на Глава ІV, чл. 20, ал. 2 от Правилника. 
След обстойно разглеждане на всичките осем, постъпили заявления за финансово подпомагане за извършване на дейности по асистирана репродукция при лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите АРТ, комисията одобри трима кандидати за финансиране с парична сума до 5000 лева за процедури "Ин витро". Съгласно разпоредбите на чл.15 от Правилника, комисията дава възможност на други двама кандидати в едномесечен срок от излизане на решението да допълнят или коригират неясноти в подадените документи. Останалите три кандидатури не са одобрени за финансиране. На подалите заявленията, обаче комисията дава препоръка, в случай че набавят необходимите документи, съгласно обявените критерии, да ги внесат отново за разглеждане и повторно класиране. В конкретния случай краен срок за повторно подаване на документите  не е поставен.
За провеждането на заседанието е съставен протокол с взетите решения. Изготвени и изпратени са уведомителни писма до кандидатите.