Начало Общество Трима кандидати ще получат финансово подпомагане за процедури „Ин витро“

Трима кандидати ще получат финансово подпомагане за процедури „Ин витро“

СПОДЕЛИ
На свое редовно заседание, провело се на 9 юли 2013 година, комисията, назначена със Заповед №408/08.07.2013 г. за разглеждане на подадените заявления за финансиране на процедури "Ин витро" на лица с репродуктивни проблеми на територията на община Панагюрище, взе решение да бъдат подпомогнати три двойки.
Според изискванията на чл.12, ал. 2 от Правилника за подпомагане финансирането на процедури "Ин витро" на лица с репродуктивни проблеми на територията на община Панагюрище, комисията заседава в закрито заседание. Председател на комисията бе заместник-кметът "Хуманитарни дейности" Галина Матанова, а членове – общинските съветници Венелин Петров, Георги Георгиев, Станимир Велчев, Николай Воденичаров и Галина Богоева. По уважителни причини отсъстваха, назначените със Заповедта на кмета на общината, Людмила Пашова-Терзийска и Нено Найденов. Всички членове на комисията предварително подписаха декларации за конфиденциалност и за липса на конфликт на интереси по смисъла на Глава ІV, чл. 20, ал. 2 от Правилника. 
След обстойно разглеждане на всичките осем, постъпили заявления за финансово подпомагане за извършване на дейности по асистирана репродукция при лица с безплодие, лечимо преди всичко с методите АРТ, комисията одобри трима кандидати за финансиране с парична сума до 5000 лева за процедури "Ин витро". Съгласно разпоредбите на чл.15 от Правилника, комисията дава възможност на други двама кандидати в едномесечен срок от излизане на решението да допълнят или коригират неясноти в подадените документи. Останалите три кандидатури не са одобрени за финансиране. На подалите заявленията, обаче комисията дава препоръка, в случай че набавят необходимите документи, съгласно обявените критерии, да ги внесат отново за разглеждане и повторно класиране. В конкретния случай краен срок за повторно подаване на документите  не е поставен.
За провеждането на заседанието е съставен протокол с взетите решения. Изготвени и изпратени са уведомителни писма до кандидатите.