Начало Местна власт Участвайте в анкетното проучване на община Панагюрище

Участвайте в анкетното проучване на община Панагюрище

СПОДЕЛИ

Във връзка с разработването на План за интегрирано развитие на община Панагюрище за периода 2021-2027 година, Община Панагюрище провежда проучванe на нагласите, очакванията и намеренията на всички, които желаят да изразят отношение за развитието на общината.

Получените резултати ще бъдат използвани при подготовката на План за интегрирано развитие на община Панагюрище за периода 2021 – 2027 година, в изпълнение на Закона за регионалното развитие и в съответствие с „Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г.“

В каква посока се промени общината през последните 7 години? Кои са основните проблеми, които характеризират общината в момента? Кои са най-необходимите мерки за подобряване на състоянието в общината? Това са само част от въпросите, на които всеки, който желае, може да отговори. Всеки може да даде и своето лично предложение за проектни идеи, които ще се отразят благоприятно върху цялостния облик и качество на живот в община Панагюрище.

Анкетата е активна от 06.12.2021 г. до 06.01.2022 г. Moжете да я попълните от ТУК.