Начало Общество Учители, родители и институции – заедно за всяко дете

Учители, родители и институции – заедно за всяко дете

СПОДЕЛИ

През тази учебна година Средно училище „Нешо Бончев” започва работа по още един проект, насочен към взаимодействието между всички страни в образователния процес. Проектът „Заедно за нашите деца”, финансиран от Национална програма „Заедно за всяко дете – 2018”, има за цел повишаване на родителския капацитет и ангажираност при задържане на ученици в училище. Заложените дейности и лектории, координирани от училищния педагогически съветник Илияна Александрова, са насочени към общата работа с родителите, като основно ще се акцентира върху засилване на доверителната връзка между родители – ученици – учители. Предвиждат се родителски срещи на различни теми: „Семейно планиране и защо е важно детето да учи“,  „Хранителен и двигателен режим в ученическа възраст“, „Детски болести“, „Модели на семейно възпитание“, „Агресията в училище“; „Наркотична зависимост“; „Приемливи поведенчески модели в обществото“ и др. Училището ще си партнира с ЦОП „Зора“, лекари консултанти, организация „Амалипе”, инспектор от Детска педагогическа стая. Ще бъдат присъждани награди за ученици, успешно завършили І и ІІ срок, както и поощрения за родители с нисък социален статус, чиито деца посещават редовно училище и отбелязват напредък.

Екип „Реклама”, СУ „Нешо Бончев”