Начало Местна власт Утре е пилотната пресконференция преди старта на проекта за центъра

Утре е пилотната пресконференция преди старта на проекта за центъра

СПОДЕЛИ

IMGP6827Община Панагюрище кани всички желаещи да присъстват на пресконференция във връзка със стартиране на основните строителни дейности по проект: „Панагюрище – общински център с устойчива и екологична градска среда и високо качество на живот“. Реализирането на проекта се финансира със средства от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. въз основа на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/035. Основен източник на финансиране в размер на 85% от стойността на проекта е Европейският фонд за регионално развитие на Европейския съюз, 10 % от стойността е съфинансиране от националния бюджет. Собственото съфинансиране на проекта от страна на Бенефициента – Община Панагюрище, е в размер на 5 % от стойността му. Пресконференцията ще се проведе на 10.07.2014 г., четвъртък, от 14:00 часа в административната сграда на Община Панагюрище – град Панагюрище, пл. „20-ти април” № 13, етаж 2, сесийна зала. Пресконференцията е насочена към постигане на информираност и публичност относно проекта, разясняване на неговите общи и специфични цели, както и очакваните резултати от изпълнението на конкретните дейности, свързани с реализирането му.