Начало Общество Утре отбелязваме Световния ден за борба с тютюнопушенето

Утре отбелязваме Световния ден за борба с тютюнопушенето

СПОДЕЛИ
restorant
Световната здравна организация (СЗО) отбелязва 31 май като Световен ден без тютюнев дим. Целта на този ден е да се акцентира върху здравните рискове, свързани с тютюнопушенето и важността на политиките за намаляване на неговото използване. 
Според СЗО, тютюнопушенето е единствената най-предотвратима причина за смърт в световен мащаб и в момента на него се дължи смъртта на един от всеки 10 възрастни в целия свят.

Тази година денят е насочен към усилията за забраняване на рекламирането,  промоцията и спонсорирането на тютюн, както е посочено в член 13 от Рамковата конвенция на СЗО за контрол на тютюна. Ратифицирайки тази конвенция, всяка държава се задължава да приема законови промени за налагане на забрана за спонсорство и рекламиране на тютюневи изделия.
Според Световната здравна организация, ако не се предприемат действия, епидемията от тютюнопушене ще убива по над 8 милиона души всяка година до 2030 г.  Над 80 % от тези смъртни случаи ще бъдат на млади хора, които живеят в държави с ниски и средни доходи.  
Експерти от водещи организации за изследване на рака съвместно с правителствата предприемат мерки за борба с тактиките, използвани от тютюневата индустрия в най-бедните държави в света, с цел намаляване на смъртните случаи в резултат на рак.
Всяка година диагноза рак се поставя на 12,7 милиона души. Над 15 % от всички смъртни случаи в света са свързани с рак и тютюнът остава „основната движеща сила на заплахата, свързана с рака“.