Начало Местна власт Утре Пазарджик домакинства заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен...

Утре Пазарджик домакинства заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район

СПОДЕЛИ
restorant
Областният управител на Пазарджик Стефан Мирев ще председателства заседанието на Регионалния съвет за развитие /РСР/ на Южен централен район /ЮЦР/, което ще се проведе на 29.03.3018г. /четвъртък/, от 11.00ч. в х-л „Форум“ гр. Пазарджик. В заседанието ще участва заместник – министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, която ще представи вариантите за ново райониране и основните мотиви за промяна на районите от ниво NUTS 2 в страната, в рамките на дискусия по темата с участието на кметове на общини, областни управители, представители на бизнеса, научната общност и др.
Дискусиите за новото райониране на страната са част от инициатива на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, която цели широко обществено обсъждане на предложените от междуведомствена работна група 3 варианта за ново райониране. Подобни дискусии се провеждат на ниво регионални съвети за развитие, а целта е да се чуят мнения, позиции и аргументи, за да се вземе най-консенсусното и работещо решение.
По време на заседанието ще бъде представена и обсъдена разработка по на тема: „Картиране на системата от стратегически документи за регионално развитие и предложение за нови подходи в националната политика за регионално развитие“. Областният управител на Пазарджик Стефан Мирев ще поиска подкрепата на Регионалния съвет за развитие за осигуряване на средства в бюджетите на Областните администрации за почистване на речните корита извън урбанизираните територии.