Начало Местна власт В два парка в Стрелча се разрешават разходките

В два парка в Стрелча се разрешават разходките

СПОДЕЛИ
ВрИД Кметът на община Стрелча привежда в изпълнение Заповед №РД-01-239 от 26.04.2020 г. на министъра на здравеопазването за посещение на градските паркове и градини при стриктно спазване на следните противоепидемични мерки, отнасящи се за Градски парк и парк на „Миниатюрите” в  град Стрелча, считано от 28.04.2020 г.  Заповед № 389

1. Носенето на предпазни маски;
2. Спазването на дистанция от 2,5 метра спрямо други семейства и разхождащи се;
3. Забрана употребата на алкохол;
4. Избягване докосването на повърхности, в т.ч. сядане на пейки и тревни площи;
5. Съблюдаване на всички останали противоепидемични мерки и указания на лицата, изпълняващи служебните си правомощия.
6. Събиране на деца в група и игри с общи играчки.

Посещенията на градските парковете и градини се разрешава само на следните лица:

1. Деца до 12 години, задължително с техни родители или членове на техните семейства, но не повече от двама възрастни, във времето от 9,30 до 18,30 всеки ден;

2. Собственици на кучета, но не повече от един, във времето до 9,30 и след 18,30 всеки ден.