Начало Местна власт В Община Панагюрище успешно приключи третият етап от е-архивирането

В Община Панагюрище успешно приключи третият етап от е-архивирането

СПОДЕЛИ
Реклама

ob6tina-panagiuri6te-pa121В Община Панагюрище успешно приключи третият етап от електронното архивиране на регистрите по гражданска регистрация, които се пазят на хартиен носител 130 години /актове за раждане, граждански брак и смърт/. Резултатът от въвеждане на е-архивирането е подобрено административно обслужване, с повишено качество и бързина. Това отбеляза заместник-кметът на общината г-н Георги Павлов на провелото се на 17 ноември публично представяне на изпълнението на Програмата за управление на община Панагюрище през третата година от мандат 2011-2015 година.
С цел укрепване и развитие на административния капацитет за по-добро управление и обслужване на гражданите и бизнеса, Община Панагюрище предприе редица мерки и инициативи за надграждане на техническата база. От края на 2013 година във фоайето на Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Панагюрище са монтирани видеоекран и киоск терминал. Електронното оборудване е по проект, изпълняван от Националното сдружение на общините в България. В изпълнение на проекта общото оборудване, което включва сървър, компютърна конфигурация, принтер и широко форматен скенер А0, се ползва изцяло за работа с Електронната система за управление и контрол на проектите по Оперативните програми. Чрез хардуерната система жителите на общината имат възможността да се информират за предлаганите от Общинска администрация услуги, както и за друга полезна за гражданите и бизнеса информация. Регламентираният пропускателен режим на гражданите в сградата на Общината подобрява както обслужването на населението, така и осигурява по-добра организация на работата на служителите. Подобрена е трудовата дисциплина на работещите в администрацията. Със системата за видеонаблюдение се гарантира сигурността на работещите в сградата, опазване на общинското имущество и е превантивна мярка срещу евентуален риск.
През 2014 година продължи и ремонтирането на работните помещения, както и закупуването на ново офис обзавеждане, с което се подобриха условията на труд на служителите. Изпълнението на нови и мащабни проекти наложи обособяването на второ работно помещение, отговарящо на изискванията за работа по европейски програми и проекти.