Начало Без категория В Панагюрище отвори врати логопедичният кабинет на Нина Барова

В Панагюрище отвори врати логопедичният кабинет на Нина Барова

СПОДЕЛИ

Днес официално отвори врати логопедичният кабинет на Нина Барова. Той се намира на улица „Георги Бенковски“11, на първия етаж в сградата на бившата Стопанска банка.  

Коя е Нина Барова?

ВИЗИТКА: Нина Барова притежава бакалавърска степен по „Специална педагогика“ от ПУ „Паисий Хилендарски“ и магистърска по специалността „Логопедия“ от СУ„Св.Климент Охридски“. Работила е като логопед/специален педагог в   Пловдив, основно с деца със специални образователни потребности, както и в  София, в 7 държавни детски градини,основно с деца с артикулационни нарушения. В практиката си има опит с над 200 деца,с различни езиково-говорни и когнитивни нарушения.

Притежава:

 Сертификат за участие в обучение на тема : „Наблюдение,идентифициране и подкрепа на децата с дислексия и диспраксия“

 Удостоверение за практикуване на теста „ Диагностика и превенция на езика“

 Удостоверение за посещение на лекционно обучение на Krisitane Kull-Sadacharam,на тема “ Представяне на теория и практика на сензорно-интегративната терапия”

 Удостоверение за участие в Международна Научна Конференция на тема : “Нови технологии в диагностиката и терапията на нарушения в развитието”,НБУ,София

 Удостоверение за участие в работата на Международната Конференция на тема : “Логопедична диагностика”,Албена

 Удостоверение за участие в работата на Международната Конференция на тема: “Логопедична диагностика”,Албена

Кабинетът в град Панагюрище ще предлага следните услуги:

  1. Безплатна консултация
  2. Диагностика :

 на звукопроизношението

 на плавността на речта

 на езикови способности

 на когнитивни процеси (памет,мислене,внимание)

  1. Терапия при:

 Артикулационни нарушения

 Забавено езиково развитие

 Деца с късно проговаряне и общо недоразвитие на речта

 Деца с когнитивни нарушения

 Вторичен езиков дефицит-при деца с генерализирано разстройство на развитието (разстройства от аутистичния спектър),синдром на Даун ,интелектуален дефицит и др.

 Проблеми с груба и фина моторика

 Обучителни трудности

 Прозодични нарушения- заекване,брадилалия,тахилалия

 Хиперактивно поведениеЛогопедията е широкоспектърна наука.

 

Що е то – логопед?

Специалистът-логопед използва ежедневно в практиката познанията си от педагогика, българска филология, през неврология и анатомия, през психолохия и психоанализа до УНГ -болести. Всичко това е умело маскирано с ведра усмивка,забавление и игри за детето. Тук има дълбок смисъл- чрез играта и доброто настроение да се свърши една много сложна работа, която иначе е непосилна за детето. Логопедът е човек, който се занимава с чистотата на езика като средство за комуникация. В това се включва:

– оценка, анализ и терапия на граматика, семантика, морфология и т.н. – дали детето има достатъчен набор от думи, дали подрежда правилно изреченията, дали пише и чете адекватно за възрастта си.

– оценка, анализ и терапия на средата на детето, в която то развива говора си. В този смисъл логопедът е и семеен терапевт и психотерапевт и социален терапевт. Той е учил за това и може да ви даде съвет за всички проблеми, които ви притесняват – семейни , в яслата, градината или училището, които детето посещава.

– оценка, анализ и терапия на всички видове синдроми, генетични заболявания, инсулти и др., при които е засегната комуникацията.

– оценка, анализ и терапия на артикулационни нарушения- детето или възрастния не може да произнася някой звук, най-известния – Р.

-специфични дейности отново на логопеда, но не на всеки, са работа с гласа пред микрофон или пред публика.