Начало Политика В Панагюрище учредиха новата структура ПП „Съюз за Отечеството“

В Панагюрище учредиха новата структура ПП „Съюз за Отечеството“

СПОДЕЛИ
restorant

На 28.06.2018 се проведе отчетното събрание на Отечествен съюз- Панагюрище.
Гости на събранието бяха: Симеон Симеонов- Председател на Националния съвет на Отеч ествен съюз и неговия заместник Васил Трошанов.

Образувана бе новата структура ПП „Съюз за Отечеството“, която е партийната еманация на съществуващия Отечествен съюз.
Избраното ръководство е в състав:
1.Петко Радов Хасанов- председател
2.инж. Иван Петров Богоев- зам. председател
3.инж. Стоил Спасов Трошанов- зам. председател
4.Иван Петков Иванов- секретар
5.Йорданка Маринова Узунова- член
Избрани бяха и делегати за предстоящия конгрес на Отечествен съюз, който ще се проведе на 19.10.2018
Делегати: Петко Хасанов, Иван Богоев и Иван Иванов.