Начало Култура В село Бъта за седми път ще отбележат Празника на шарената сол

В село Бъта за седми път ще отбележат Празника на шарената сол

СПОДЕЛИ

Бъта ще забърка най-българската подправка в седмия регионален фолклорен „Празник на шарената сол“, който ще се проведе на 5 май от 10:30 часа в центъра на селото. На фестивала ще се срещнат производители на ароматната подправка от цялата страна.

Организатори са Народно читалище „Н. Й. Вапцаров – 1927“ в Бъта и община Панагюрище.

Участниците могат да се представят с ястия в следните категории:

1. Най-вкусна и красиво поднесена шарена сол
2. Най-вкусно и добре аранжирано традиционно ястие
3. Най-красиво подредена маса с приготвени ястия

Масите, на които са поставени ястията да са разделени на три части :

• Продукти, от които се прави шарена сол
• Как ползваме шарената сол
• Местни селски ястия
/ Желателно е ползването на автентични съдове от българската трапеза – глинени, дървени, медни за готовите ястия /.
Приготвените ястия ще бъдат оценявани от професионално жури.

4. Концерт на фолклорни състави от Общината, Региона и страната.
• Всеки състав ще има възможност да се представи с фолклорна програма в рамките до 10-12 мин.
• Участниците да са до 35 човека.
• Празникът няма състезателен характер. Няма такса за участие. Всеки състав ще получи грамота и плакет за участие.
• Пътните са за сметка на гостуващите колективи.
• На всеки участник в празника ще бъде раздадена пакетирана храна и вода.
• Всеки ръководител да представи списък на участниците, заверен с печат и подпис на представляващия институцията.

Освен изява и признание, колективите ще имат възможност/за екскурзия до Общинския център, за тяхна сметка/ – посещение на Исторически паметници свързани Априлската епопея – 1876 г.- Исторически музей – Панагюрище, Мемориалния комплекс ”Априлци”, зала – трезор на Панагюрското златно съкровище, къщата – музей на Райна Княгиня, Дудекова къща, Лекова къща, Тутева къща и местността „Оборище”, където се е провело Великото народно събрание – 1876.

Заявки за участие се приемат до 20 април 2018 година на адрес: Село Бъта 4527
Община Панагюрище
Област Пазарджик
Народно читалище „Н. Й. Вапцаров – 1927” 
Жечка Сиводошева- секретар 0884 922931
e-mail : iglika _ bata @ abv. bg

Заявка за участие
в VII-ми Национален фолклорен
„ П Р А З Н И К Н А Ш А Р Е Н А Т А С О Л ”
Б ъ т а – 2 0 1 8

Институция:…………………………………………………………
гр./с/………………………………………………………………….
Наименование на колектива:……………………………………….
тел., ел.поща: ………………………………………………………..
Художествен ръководител:…………………………………………
Брой участници:……………………………………………………..
/Списъка на всички участници в художествената програма ще представите в деня на участие/
Репертоар:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Индивидуални изпълнители:
1. ……………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………..
/На всеки състав се дава право на изява до 12 мин./
Заявки за участие се приемат до 20.04.2018 г. на адрес:

Село Бъта 4527
Община Панагюрище
Област Пазарджик
Жечка Сиводошева- секретар 0884 922931
e-mail : iglika _ bata @ abv. bg

Снимка на АНСАМБЪЛ ИГЛИКА с.БЪТА.