Начало Култура В Стрелча отбелязаха 24 май със серия инициативи

В Стрелча отбелязаха 24 май със серия инициативи

СПОДЕЛИ
В навечерието на най-обичания и чакан празник 24 май Община Стрелча, НУ „Паисий Хилендарски“, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, ДГ „Д-р Стайко Стайков“ и НЧ „Просвещение-1871“ организираха инициативи, с които отбелязаха Деня на българската просвета и култура.
На 22.05.2020 г. ученици от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и доброволци от Българския младежки червен кръст с ръководител г-жа Ася Ширилинкова поставиха „ Къщичка на книгата“ на площадното пространство пред читалището. Идеята на инициативата е всеки желаещ да  може да вземе книга , която да прочете и върне,  или да остави друга, която да се превърне в любимо четиво на друг приятел на книгата.
Въпреки безпрецедентната епидемична ситуация и невъзможността тържествата по случай 24 май да бъдат проведени с обичайната тържественост и масовост, Община Стрелча организра традиционното удостояване  с плакет и парична награда на най-заслужилите учители от трите учебни заведения,  деятел на културата и изявени ученици.
Награди в областта на образованието и културата получиха:
 „Учител на годината 2020”:
– В системата на предучилищното образование –  г-жа ПЕТРАНКА САВОВА ИВАНОВА – учител в ДГ „Д-р Стайко Стайков“;
– В системата на началното образование г-жа  МАРИЯ НЯГОЛОВА ДИЛБАЗОВА -– старши учител и класен ръководител в НУ „Паисий Хилендарски“;
–В системата на прогимназиалното образование г-жа  АСЯ ГЕОРГИЕВА ШИРИЛИНКОВА –  учител целодневна организация на учебния процес в СУ „Св. св. Кирил и Методий”;
– В системата на гимназиалното образование г-жа  – НЕНКА АНГЕЛОВА ХРИСТЕВА –  учител по математика и информационни технологии в СУ „Св. св. Кирил и Методий” .
– „Деятел на културата 2020” – г-жа ЦВЕТАНКА НИКОЛОВА НЯГОЛОВА
„Ученик на годината 2020” :
-В системата на началното образование  –  ТЕОДОРА АНГЕЛОВА РЪКОВА – ученичка от 4 клас на НУ „Паисий Хилендарски”.
-В системата на прогимназиалното образование – ТАНИСЛАВ ИВАНОВ ИВАНОВ – ученик от 7 клас
-В системата на гимназиалното образование – КРИСТИНА АТАНАСОВА ЧОМБАСЛИЕВА  – ученичка от 12 клас на СУ „Св. Св. Кирил и Методий”.
Всяка година Общинска администрация присъжда специална и годишна стипендия  за  ученици с изявени дарби от община Стрелча след проведена процедура по „Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на ученици с изявени дарби от община Стрелча“. Отличените ученици тази година със забележителни спортни успехи са Гаврил Христосков, ученик от 12 клас и Николай Такучев, ученик от 7 клас.
Настоящата 2020 г. изправи образователните институции пред безпрецедентно изпитание свързано за организиране на учебния процес в дистанционна форма, поради заплахата от разпространението на COVID-19. Въпреки трудностите учебните заведения успяха и организираха учебната работа в извънреден режим.  Община Стрелча връчи благодарствени плакети на директорите на учебните заведения – г-н Ганчо Грозев, г-жа Иванка Илиева и г-жа Мария Петришка, за професионализма и решимостта за справяне с трудностите.
На 22.05.2020 г. бе открита изложба „24 май –  Великден на духа и на просветата“. Материалите бяха предоставени от учебните заведения. Изложбата е експонирана в залата на Неделева къща.