Начало Бизнес Вече се подават данъчните декларации за извънтрудови доходи: Кое е новото

Вече се подават данъчните декларации за извънтрудови доходи: Кое е новото

СПОДЕЛИ
Хората без доходи или само с необлагаеми такива, като обезщетение за майчинство например, както и само с доходи, облагаеми с окончателен или патентен данък, не могат да се възползват от облекченията, но това може да направи другият родител, посочват от НАП.
 
Тази година може да се приспадат до 2000 лв. от данъчната основа и за подобрения или ремонт на жилище (т.е. 200 лв. от дължимия данък). Облекчението е за заплатени разходи за труд за подобрение или ремонт на жилище, а собственикът на имота трябва да има документ за плащанията, които е направил. Ако изпълнителят е фирма, е нужна фактура или касова бележка, а ако е физическо лице – граждански договор за извършване на определена работа, разписка за получени суми в брой или платежно нареждане, ако е направено по банков път. Документите не се подават заедно с данъчната декларация, но трябва да се пазят и да се предоставят на НАП при поискване.
 
Ако имотът е собственост на повече от един човек, тези 200 лв. се разделят между всички тях.
 
И тук изискване за прилагане на облекченията е физическите лица да нямат задължения, подлежащи на принудително изпълнение.