Начало Общество Видеонаблюдение на 10 входно-изходни точки монтират в Пазарджик

Видеонаблюдение на 10 входно-изходни точки монтират в Пазарджик

СПОДЕЛИ
restorant

Десет входно-изходни артерии в Пазарджик ще бъдат подсигурени с видеонаблюдение, най-вероятно – до края на тази година. Общината обяви обществената поръчка за изпълнението на проекта, който е доста по-разширен от първоначалния – освен най-оживените пътища за София и Пловдив обхваща и тези към селата Звъничево, Главиница, Огняново, Ивайло, Бошуля, Добровница, Синитово и към бившето ДЗС.

Договорът с бъдещия изпълнител включва доставка, монтаж и изграждане на комуникационна мрежа, въвеждане в експлоатация и поддръжка. Заложени са 17 камери за разпознаване на лица и автомобилни номера, 11 панорамни, 2 работни станции с монитори за наблюдение, 11 мрежови комутатора за осигуряване на връзка с Центъра за наблюдение и контрол, който ще бъде в сградата на Районното полицейско управление. Предвидено е също в десетте точки и в централата да бъдат осигурени устройства за непрекъснато електрозахранване.

Прогнозната стойност на поръчката е 180 000 лева без ДДС. Документи от кандидати ще се приемат до края на работния ден на 2 октомври, а на следващия ден ще бъде отварянето на офертите в публично заседание, което ще започне от 10,00 часа.

Сред изискванията към участниците са да са извършвали идентична дейност в последните 3 години, да имат система за качество по ISO 9001 и за информационна сигурност по ISO 27001 или техни еквиваленти. Друго условие е всички дейности да бъдат осигурени от един изпълнител за да се гарантира качество.

Първоначалните планове на общината бяха видеонаблюдението в първия си етап да бъде монтирано на изходите към София и Пловдив, както и в големите паркове и площад „Константин Величков“, където има интензивен поток от хора, а впоследствие да обхваща и други горещи точки. В този вариант с по-малко пунктове с камери прогнозите бяха за инвестиция от около 100 000 лева.