Начало Общество Вижте актуалните свободни работни места, обявени от Бюрото по труда

Вижте актуалните свободни работни места, обявени от Бюрото по труда

СПОДЕЛИ
Реклама

Работни места за специалисти с висше образование:
1 Фармацевт магистър
2 Помощник-фармацевт
1 Специалист, качество
2 Технолог в оптично производство
1 Технически ръководител, строителство
1 Преподавател – инструктор на водачи на моторно превозно средство
1 Ръководител на учебна дейност
2 Инженер, конструктор
1 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап-История и/или География
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап-Математика
3 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)-магистър/бакалавър
2 Учител, детска градина
2 Старши учител, музика в обслужващи звена в системата на народната просвета
Работни места за специалисти с висше образование, определени за заемане от лица с
трайни увреждания по чл.38, ал.1 от ЗХУ:
2 Инженер, конструктор в оптично производство
5 Технолог в оптично производство
1 Организатор, производство
1 Специалист продажби в областта на техниката
2 Специалист, логистика
Работни места за лица със средно професионално, средно общо и основно
образование:
1 Администратор, хотел
1 Склададжия
1 Отчетник, планиране на материали
3 Готвач
1 Работник, кухня
1 Помощник-готвач
1 Майстор, производство на тестени изделия
2 Камериер/камериерка, хотел
4 Продавач-консултант
2 Матричар
3 Машинен оператор, металообработващи машини
1 Фрезист
1 Настройчик, металургични линии
4 Работник, допълнителна обработка на стъкло
1 Контрольор, качество
3 Машинен оператор, машина за леене
1 Машинен оператор
1 Шофьор, лек автомобил до 9 места
3 Шофьор, автобус
3 Шофьор, самосвал
1 Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона
1 Шофьор, тежкотоварен самосвал – 12 и повече тона
2 Шофьор, тежкотоварен самосвал – 12 и повече тона
1 Автомонтьор
1 Чистач/ Хигиенист
1 Чистач, производствено оборудване
1 Общ работник, строителство на сгради
Работни места за лица със средно професионално, средно общо и основно
образование, определени за заемане от лица с трайни увреждания по чл.38, ал.1 от
ЗХУ:
1 Шлосер
1 Монтажник, сложни/комбинирани изделия/на оптикомеханични възли-окуляри, колиматори и
обективи