Начало Култура Вижте кои са деветте творчески проекта, които ще получат финансиране от Общината

Вижте кои са деветте творчески проекта, които ще получат финансиране от Общината

СПОДЕЛИ
Панагюрище бизнес, общински съвет, съветници
През 2020 година Община Панагюрище ще финансира девет творби на местни творци по проект „Панагюрище – духовност и творчество в едно“.
Проектът „Панагюрище – духовност и творчество в едно” предлага развитие и популяризиране на културното историческо наследство на общината, издига качеството на създавания културен продукт и неговото разпространение, стимулира и насърчава културното многообразие, а една от специфичните му цели е превръщането на община Панагюрище в престижен културен център на региона и страната.
 
Всички проектни предложения са разгледани от независимите външни експерти – Георги Спасов – член на Съюза на българските писатели, носител на наградата на Съюза на българските писатели за сатира през 2011 година и Тодор Каракашев – член на Съюза на българските писатели, носител на няколко национални награди за поезия, есе и превод.
 
Постоянната комисия по образование, култура, младежки дейности и спорт на Общински съвет – Панагюрище разгледа и коментира рецензиите на външните експерти и с Протокол № 17/28.05.2020 година одобри проектите за финансиране:
 
1) Благовеста Касабова – художествена литература (художествена критика) – „Наказание без престъпление“, Житейската и творческа съдба на Фани Попова – Мутафова
 
„Книгата е плод на старателна изследователска работа, в която авторката проучва десетки документи от литературния фонд на Националния литературен музей, редица издания, интервюта, писма, спомени. Касабова не само проследява хронологически творческия и житейския път на Фани Попова-Мутафова, но и анализира от професионална гледна точка, в съгласие или не с други литературни отзиви по онова време, творбите й. Съдържанието е поднесено изискано, точно, делово, но и с лично пристрастие, в което долавям едно мъдро послание: да ценим и да не забравяме духовните лидери на българския народ, независимо от политическата и обществената конюнктура.“ – пише в рецензията си Георги Спасов.
 
Според Тодор Каракашев „Книгата на Благовеста Касабова е произведение с висок емоционален градус. Тя е създала творческа животопис на една от най-значимите български писателки, авторката на историческа проза, драматургия и произведения за деца – Фани Попова-Мутафова. Поставяйки героинята си в контекста на времето, Благовеста Касабова я превръща в метафора на творческата личност сред превратностите на времето и съдбата.“
 
2) Димитър Пенчев – художествена литература (лирични ерупции) – „Повярвах – Повървях“
 
В рецензията за книгата Тодор Каракашев пише: „Книгата е емоционално наситена. В нея чувствата са повече от чувства.“
 
„Несъмнено „Повярвах“ е четиво за „елитарна“ /в хубавия й смисъл/ публика, която ще прозре зад привидността на стиховете, нейните смислови, емоционални и интелектуални нишки, които водят към човешката ни същност.“ – споделя Георги Спасов.
 
3) Евелина Кованджийска – художествена литература (стихосбирка) – „Последна земя“
 
„Написаните в един и същи стил стихотворения правят поетесата разпознаваема. Те са изградени по обща схема: любов – преживяване – описание на чувствата – лиричен послеслов. Забележителното е, че така се създава по-скоро еднородност, отколкото еднообразие. Другата им обща черта е, че поетесата неизменно се обръща към обекта на своята любов.“ – пише в рецензията си Тодор Каракашев.
 
4) Иван Станчев – художествена литература (поетична книга) – „Ракхива или Господ е българин“
 
„Мисля, че с тази си стихосбирка Иван Станчев остава верен на поетиката и мотивите, познати ни от предишната му книга „Аз, Юда, споделям Ви“. И сега обичани негови реминисценции и препратки ни отвеждат до библейски събития и духовни стожери, до разпятието – в неговия многострадален, но и многозначен и пречистващ смисъл; до фолклорни и исторически сюжети и лица; до вечните митологеми на човешкото съществуване.“ – пише Георги Спасов.
 
„В идейно-естетически план поетът обединява класиката и модерността. На много места той използва етноними, които нямат видимо приложение в езика, но са символ на вечните стойности в живота. Те успешно подпомагат автора за интегрирането на читателя в художествения свят на стихосбирката. Както идейно-художествените търсения на поета, така и чисто литературната страна на лириката му са негово постижение.“ – споделя Тодор Каракашев.
 
5) Мартина Кривирадева – художествена литература – „Земя моя“
 
В рецензията си Тодор Каракашев пише: „От стиховете на Мартина Кривирадева проличава, че тя е от поколението на младата българска лирика. С всичките качества и условности това е добър знак, показващ, че духът на Поезията е жив и е намерил свое убежище в душата на младите. Поетесата се вълнува от широк кръг проблеми на човешкото битие – отраженията на живота в душата на човека, отношенията между духовното и житейски-прагматичното, тъй далечната и тъй близка родина и т. н.“
 
За младата поетеса Мартина Кривирадева Георги Спасов споделя: „Стиховете й са извън канона на класическото стихосложение. Те са по-скоро размисли, признания, питания, изповеди, свързани с вътрешен ритъм и динамика, и подвластни по-скоро на мисловното изразяване, отколкото на емоционалното.“
 
6) Нено Стойковски – художествена литература (епиграми) – „Епиграми разни за глави умни и празни“
 
„Нено Стойковски е познато име на любителите на хумора. Негови творби са публикувани в различни издания, а напоследък е чест гост на последната страница за хумор и сатира на в. „Трета възраст“. И в тази си книга авторът остава верен на жизнелюбието си и волнодумството си, вече демонстрирани в предишната му – „Проблеми с тикви малки и големи“. И сега, въпреки заглавието „Епиграми“, той включва забавни случки с местни зевзеци, диалози, хумористични стихотворения, своеобразен шеговит речник.“ – пише в рецензията си Георги Спасов.
 
„При реализацията на идеите си, авторът тръгва от конкретната случка. В иронично-пародиен тон са предадени естетико-сатиричните му представи за определени недостатъци в обществото. Така той поставя остри морално-психологически проблеми, които определено създават впечатление за отрицание от страна на (условно), лирическия герой.“ – пише Тодор Каракашев.
 
7) Народно читалище „Пробуда – 1872“, село Баня – художествена литератира – издаване на книгата „Зевзеци с потури и елеци“ на Митка Кочева
 
За книгата „Зевзеци с потури и елеци“ на Митка Кочева Тодор Каракашев пише: „Ръкописът представя част от своеобразието на банския край, въплътено чрез хумора и шегата в поведението и мисленето на неговите хора. Историите са написани в стила на самобитната „панагюрска” проза с оригинални сюжети и неповторимо тематично и лексикално богатство. Изложението е изпълнено с ведро настроение, чете се леко и не само може да разсмее читателя, но и да го накара да се замисли. Сполуките на ръкописа се допълват от ясна мисъл и блага реч.“
 
А Георги Спасов споделя: „Това е до голяма степен краеведчески труд, облечен във формата на анекдоти, вицове, „масали“. Авторката е вложила сериозни усилия да разпита свои съселяни, да провокира у тях спомени за хора и случки от миналото със забавен характер. Тя ни представя един специфичен селски свят, населен с личности, които имат различими, уникални характери. Книгата не е само памет за село Баня, а и за всички българи. Просто тези „регионални“, „локални“ спомени попълват напълно удачно огромния пъзел на националната ни памет в една негова твърде характерна и жизнена сфера – тази на хумора.“
 
8) Петър Терзиев – художествена литература (стихосбирка) – „HISTORY, Не по врат, ами по шия“
 
„Терзиев пише така, сякаш се забавлява. Стиховете му носят аромата на заразни закачки и самоиронии. Свежото предимство на тези стихове е, че те не настояват да ги приемаме за „висока“ литература. Те оставят впечатлението, че са родени без усилие, като лично предизвикателство, при което в меда на бохемската забава са паднали капките горчиви истини за родната политическа и обществена среда.“ – пише в рецензията си Георги Спасов.
 
„Петър Терзиев предлага едно четиво, което жанрово е с двойствен характер, но с общо значение по отношение на истините за живота. Стиховете са издържани в полу-публицистичен, полу-хумористичен стил. Общата връзка между тях са основни морално-психологически ценности в контекста на времето. Петър Терзиев показва овладяно поетично слово. Това прави стиховете му четивни и занимателни.“ – пише Тодор Каракашев.
 
9) Стоян Радулов – художествена литература (поетична антология) – „Черно на бяло“
 
В рецензията си Тодор Каракашев пише: „Стиховете на Стоян Радулов съдържат елементите на една по-модерна лирика, характерна за естетиката на времето. Най-често идеите му се свеждат до емоционално-естетическите връзки между индивида и трайно установените стойности. Поетът се опитва да открие съизмеримост между своя вътрешен, интроспективен свят и външния, засегнат от множество екзистенциални и социални проблеми. В текстовете му трайно се налага една тенденция. Той обръща по-малко внимание на метафориката за сметка на обобщените (и обобщаващи) значения. Изградени по такъв начин, стиховете му се приемат като обобщения с надконтекстова семантика. Стихотворенията му впечатляват с художествено-естетическо присъствие.“
 
„Винаги съм се респектирал от начина, по който Стоян Радулов кандидатства за финансиране от Община Панагюрище. Той е изключително пунктуален в подготовката и „презентирането“ на проектите си. Такъв е и сега, когато ни представя книгата си „Черно на бяло“, една ЛИЧНА антология, събрала в себе си най-добрите му текстове по един забележителен повод: 25 години от началото на творческия му път.“ – пише Георги Спасов.