Начало Общество Вижте кои ваши лични данни фигурират в публичните регистри!

Вижте кои ваши лични данни фигурират в публичните регистри!

СПОДЕЛИ
restorant

Вече можем с няколко кликвания да проверим кои наши лични данни фигурират в публичните регистри и как те се използват от администрациите. Справката е възможна благодарение на услугата „Предоставяне на персонална справка на физическо лице за достъп от трети лица до негови данни, налични в регистри, през Средата за междурегистров обмен RegiX“ e достъпна за потребители в Системата за сигурно електронно връчване (www.edelivery.egov.bg), поддържана от Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ). Услугата е разработена по инициатива на вицепремиера Томислав Дончев и ДАЕУ.

Регистрация може да бъде направена с Квалифициран електронен подпис (КЕП) или Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт. Към настоящия момент са се регистрирали близо 10 000 физически лица, които имат достъп до данни от 50 регистъра. Продължава процесът по присъединяване на нови регистри.

По този начин българските граждани могат да осъществяват ефективен контрол върху качеството и основанията за достъп до техните данни от страна на институциите.