Начало Общество ВОДАТА ОТ ИЗВОР „ТОПЛАТА ЧЕШМА” (КАРАПЕНЧЕВАТА) В СТРЕЛЧА НЕ Е ГОДНА ЗА...

ВОДАТА ОТ ИЗВОР „ТОПЛАТА ЧЕШМА” (КАРАПЕНЧЕВАТА) В СТРЕЛЧА НЕ Е ГОДНА ЗА ПИЕНЕ

СПОДЕЛИ
Реклама
финанси

Стрелча
След извършен радиологичен контрол през месец декември 2016 г. в  Национален център по радиобиология и радиационна защита – гр. София, е установено, че по радиологични показатели естествен уран,  обща бета –активност  и  обща -алфа активност водата от извор „ТОПЛАТА ЧЕШМА” (КАРАПЕНЧЕВАТА)  надвишава нормативно установените стойности и не съответства на изискванията по Приложение 1 към чл. 10, ал. 2, т. 1 от Наредба №1 за проучване, ползване и опазване на подземните води. В Община Стрелча е получено предписание от РЗИ – Пазарджик за уведомяване на населението  водата да не се ползва за питейни нужди.
Общинска администрация предприе незабавно мерки за информиране на населението като многократно бяха поставени предупредителни табели, които бяха унищожени  от недобросъвестни граждани.
Резултатите от извършения контрол са:

Контролиран показателрезултатиНормативно установени
Обща бета активност3,56 Bq/ LBq/ L
Обща алфа активност3,56 Bq/ LBq/ L
Естествен уран0,121 mg/ Lmg/ L

1 КОМЕНТАР