Начало Общество Водим бъдещето за ръка

Водим бъдещето за ръка

СПОДЕЛИ
restorant

Панагюрище се включва в конференция по предучилищно образование

rodolubie

В периода 11-13 май 2016 година ще се проведе Девета научно-практическа конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“.

Конференцията се организира от Министерство на образованието и науката и Регионален инспекторат по образование – Пазарджик, в сътрудничество с общините от област Пазарджик.

Научно-практическата конференция „Водим бъдещето за ръка“ има за цел да съдейства за утвърждаването на предучилищното образование като важна и съществена част от образователната система, съхраняване и обогатяване на добрите традиции, популяризиране на иновативни педагогически модели и добри педагогически практики, с цел осигуряване възможност за равен достъп и качествено образование на децата и учениците.

В конференцията ще вземат участие амбициозни и подготвени учители и директори, които в ежедневната си работа съчетават духа на учителя възрожденец с изискванията на модерното мислене.

По програма, на 11 и 12 май 2016 година, в град Пазарджик, регистрираните участници в конференцията ще представят доклади по следните тематични направления:

– Качество на управлението на детските градини и квалификация на педагогическите специалисти – състояние, проблеми, перспективи;

– Детска градина за всички – интеграция чрез обучение и възпитание;

– Приемственост между детската градина и началното училище;

– Нови технологии и управление на проекти;

– Традиции и иновации в обучението и възпитанието на децата.

На 13 май 2016 година, от 9:30 часа, в Исторически музей-Панагюрище, в рамките на конференцията децата от детските градини в Панагюрище ще представят пред участниците в конференцията открита практика „Урок по родолюбие“, посветена на 140-та годишнина от избухването на Априлското въстание.