Начало Общество Язовир „Тополница“ е пълен 67%, източват „Голуша“ край Дюлево

Язовир „Тополница“ е пълен 67%, източват „Голуша“ край Дюлево

СПОДЕЛИ
120814_2На извънредно заседание на Областния щаб за защита при бедствия общините представиха доклади за предприетите превантивни мерки за осигуряване на проводимост на речните корита в границите на населените места. Заседанието бе водено от зам. областния управител Диана Варникова и началника на ОУПБЗН Иван Панайотов, съобщават от пресслужбата на админстрацията.
То бе свикано във връзка с усложнената ситуация в някои части на страната след падналите проливни дъждове. Всяка община представи подробена информация за дейностите по почистване на реките, състояние и воден обем на потенциално опасни микроязовири. В някои населени места дейности по почистване на речните корита са започнали през месец април и ще продължат до края на м. септември /Стара река край Пещера, Чепинкска, в района на общините Велинград и Септември/, в други общини почистване тече в момента /р. Тополница в района на Лесичово, р. Марица, в района Пазарджик/. Предстои почистване около моста край с. Априлци, Телки дере в с. Гелеменово и канала Паша Арк в Пазарджик.
    В област Пазарджик има 75 микроязовира, които са пълни на 85%. Проблемни са само няколко. Единият е на територията на община Панагюрище, съоръжението е с частично разрушен преливник,  предприети  са необходимите действия да бъде възстановен. Другият язовир е „Голуша” край село Дюлево, община Стрелча и той вече се източва. Язовир „Тополница” е пълен на 67%, а останалите големи язовири са пълни между 60 и 98%, най-пълен е язовир „Белмекен” – 98%.
Областният щаб за защита при бедствия взе решение В срок до 30.09.2014 г кметовете на общини да разработят свои програми за почистване на речните корита в регулацията на населените места, с които да кандидатстват за финансиране пред МКВП към Министерския съвет като програмите съответстват на изискванията на чл.13 ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на МКВП към Министерския съвет.
Със Заповед на областния управител ще бъде сформирана комисия за оглед на речни участъци извън регулация и разработване на програма за почистване, с която да се кандидатства за финансиране пред МКВП към Министерския съвет, информират от областната администрация.