Начало Бизнес За поредна година организират безплатен курс за предприемачи в Панагюрище

За поредна година организират безплатен курс за предприемачи в Панагюрище

СПОДЕЛИ

За поредна година ще стартира съвместният проект на Община Панагюрище, Фондация „Америка за България“ и Посолството на САЩ в България – „Бизнес постижения за социално предприемачество“ /BASE/. В рамките на 12 седмици, през мериода март-юни, 2020 г.  участниците ще получат ценни знания и умения  как да построят основите на своя малък бизнес в България, тръгвайки от това да оценят своята идея до това умело да управляват финансите на фирмата си.

През миналата година, след проведеното обучение, бизнес планът на панагюрката Христина Байрякова за сладкарница на Захарната работилничка „Марая“* спечели първа награда по предприемачество. Втора награда получи бизнес идеята на Мариела Николаева за Еко ателие „Художествено стъкло“, а на трето място беше класиран проектът на Гергана Раленекова за създаване на агенция „Кенгуру“.

Съдържание и структура на програма “Бизнес постижения за социално предприемачество” /BASE/ по основи на предприемачеството

За BASE

За BASE

Програма “Бизнес постижения за социално предприемачество” /BASE/ е 12-седмичен курс, в който се обучава група между 20 и 25 човека със силно желание да стартират или да доразвият свой собствен бизнес. По време на курса участниците придобиват знания и умения как да построят основите на своя малък бизнес в България, тръгвайки от това да оценят своята идея до това умело да управляват финансите и бизнеса си. Курсът съдържа: 

  • теоретична част, предоставена по достъпен начин;
  • решаване на практични казуси и ролеви игри;
  • работа в екип и създаване на виртуални фирми и бизнеси.

В рамките на курса участниците съставят бизнес план на своята идея, с който участват във финално състезание за най-добър бизнес план, a победителите получават малък грант, с който да стартират идеята си.

 

Към момента са проведени три курса-  с. Мирково, гр. Етрополе и гр. Панагюрище. 

Около 75 участника част от които, хора с идеи, със стартирал малък бизнес, служители от предприятията в региона – Аурубис България , Елаците-Мед, ДПМ Челопеч и Асарел-Медет, хора от местната администрация и ученици от последните класове  получиха знания и умения как да стартират и ръководят малък бизнес, създадени бяха много нови приятелства, както и споделени много нови идеи за развитие на регионите. 

 

Период: март – юни  2020 г.

Продължителност: 12 седмици, срещите са 1 път в седмицата

Час: 17:30 – 20:30 ч. (3 астрономически часа с почивки)

*Предстои уточнение на точните дати на провеждане

Гр. Панагюрище

 

Съдържание

 

Тема
1Предприемачество. Какво е това?

Защо предприемачеството е ценно?  Кой е предприемач? Какво правят предприемачите? Характеристики на успешния предприемач. Мотиви за предприемаческа дейност. Предприемаческия процес „на бързи обороти“ – от А до Я. Откриване на благоприятни предприемачески възможности. Предприемаческа „будност“. Предприемачески прозорци. Иновациите в предприемаческия процес. Заинтересованите страни за нуждите на хората, населените места, региона.

2От къде да започнем? 1

Раждане и развитие на предприемаческата идея. Събиране на факти. Пазарно проучване. Бизнес план –защо пишем, за кого пишем бизнес план? Продукт/услуга – характеристики, жизнен цикъл, нововъведения.  Какво е предимството на моя продукт/услуга.. Какви нужди цели да задоволи продукта или услугата, какви допълнителни стоки/услуги мога да предложа?

Кои са моите клиенти, кои са моите конкуренти?

3От къде да започнем? 2

Кои са моите клиенти, какво е моето послание. Кой взема решението за покупката?.Идеалният клиент, Търсене на потенциалните клиенти. Кои са моите конкуренти, какво е моето послание? Кой взема решението за покупката?.

4Маркетинг и реклама

Маркетингов план, 4-те P ( product, price, placement, promotion), (какво; на кого; за колко; как). Как ще рекламирам продукта/услугата – стратегии, принципи. Насърчаване на продажбите. Е бизнес. Е маркетинг. Развитие на умения за продажба на стоки / услуги.  Практическо упражнение – маркетингова кампания за вашия продукт/услуга. Как да направя витрината си привлекателна? Какви мостри и безплатни материали мога да предлагам? Колко ще ми струва кампанията?

5Производство и продажби.
Къде е пунктът ми за продажби? Как да го организирам и устроя. Производствен процес, верига на участници и доставки.  Технологии и производство. Специфични изисквания към производството/услугата.
6Цени и ценообразуване.

Коя е добрата цена? Как да я определим? Ценови тактики, принципи.  Добавена стойност. Минимална и максимална продажна цена.

7Финансово планиране на бизнеса.
Необходим начален капитал. Бюджет за създаване на бизнеса. Месечен бюджет за бизнеса. Оперативни и постоянни разходи.  Отчет за приходи и разходи. Парични потоци. Възвращаемост. Цена на ресурсите.
9Финансово планиране на бизнеса. Счетоводство на фирмата. Данъци.
10Човешки ресурси. План за човешките ресурси. Хората от които се нуждаем, за да работи фирмата, роли и отговорности, длъжностно изграждане. Формиране и развитие на екипа. Фактори на екипната ефективност. Управление на времето.
11Правни аспекти на предприемаческата дейност.
Избор на формат за осъществяване на предприемаческа дейност. Регистриране на търговско дружество. Права и задължения на дружеството. Закриване / ликвидиране на търговско дружество. Работа / „борба“ с институциите. Регистрационни и разрешителни режими.
12Презентационни умения.
Умение за водене на преговори. Други техники за представяне и защита на идеи / проекти. Подкрепа за развитие и реализиране на предприемаческите идеи.
13Представяне и защита на идеите пред експертно жури.
Излъчване на победители. Награждаване / Какво следва?

 

Лекторите в BASE

 

Участниците ще имат възможността да черпят знания и опит от успели български предприемачи, които: 

имат свой собствен бизнес и богат бизнес опит, преминали през много перипети и извоювали много победи;

имат силно желание да предадат своя опит на стартиращи предприемачи;

искат да допринесат за устойчива промяна и развитието на малкия и средния бизнес в малките населени места в Средногорието;

добри презентационни умения;

уважителни и толерантни; 

добри мотиватори и положителни;

 

Критерии за участие в BASE

 

Участниците в “Бизнес постижения” трябва да отговарят на следните критерии:

мотивирани за промяна и готови да придобият или да доразвият своите умения и знания;

с желание да стартират  или развият реален бизнес;

инициативни, позитивни, гъвкави;

готови да отделят време за посещение на курса и дейностите покрай него.

 

Очаквания към участниците

 

От одобрените участници в курса се очаква:

да не пропускат повече от две лекции, за да участват в конкурса за най-добър бизнес план; 

да пристигат навреме;

да участват активно в дейностите на програма BASE; 

да предадат бизнес план в края на курса.

 

Какво казват за нас?

 

“Участието ми в програма BASE е незабравимо за мен преживяване, най-вече заради възможността да се срещна с хора, които са преодолели трудности и предизвикателства, пред които се изправя всеки начинаещ предприемач. Усещането, че не си сам е окриляващо, а срещите с успешни предприемачи са изключителни мотивиращи.

Уникален, също, е и начина, по който е организирано обучението – така, че участниците да научат абсолютно всичко, което им е необходимо за успешното развитие на бизнеса им.”

 

 

  • Мария Радунчева, управител на ABC Language Center, гр. Пирдоп, победител в първата кохорта на програма BASE

 

 

“Програмата BASE ми беше полезна най-вече с опита и знанията споделени от лекторите/ предприемачите, а също и с мотивацията, която получих от срещите с тях. Пекарната ни беше на един месец и там осъществихме първият ни кетъринг, което ни даде идея за този вид дейност и в момента е доста успешна.”

 

 

  • Мария Цачева, Пекарна „Прованс“ участник в програма BASE

 

 

„Надявам се, усещането на курсистите от програмата BASE да е така обогатяващо, както и за мен. В процеса на подготвяне на лекциите, едновременно гледаш собствените си грешки, които си допуснал и сравняваш какво пише в учебниците. Така, много по-истински може да предадеш практични знания. Горещо препоръчвам повече курсисти да се запишат следващият път!“

 

 

  • Георги Христов, лектор и предприемач

 

 

Участвах с  бизнес план за стартиране на собствен бизнес –нестандартни  букети от бонбони, плодове и зеленчуци.

Лекциите ми бяха много полезни, защото се учехме от опита на успешни бизнеси. Лектори ни бяха млади хора с усет към новото.

По време на оценката на бизнес плана получих също много ценни съвети от журито.

Със сигурност мога да кажа, че курса ми даде мирогледа и виждането на един успешен предприемач. Естествено всичко останало зависи от нашето желание, воля , търпение и усет. Благодаря Ви BASE”.

Мирослава Йотова, победител във втората кохорта на програма BASE (Етрополе)

 

Как да кандидатстваш?

Попълни следния формуляр за кандидатстване: https://forms.gle/UqnM14jidxm7YKGw9

Краен срок: 29.02.2019 г.

Бъди максимално изчерпателен! Местата са ограничени!

Одобрените кандидати ще бъдат уведомени по имейл.