Начало Общество Забавни игри и занимания стимулираха комуникацията и личностните качества на дриновци

Забавни игри и занимания стимулираха комуникацията и личностните качества на дриновци

СПОДЕЛИ

17757526_1360812500653047_5341380145331798279_n

17634810_1360813797319584_9051426795327909511_n 17757413_1360811140653183_4993783640691964511_n

Днес, 4 април, в часа на класа, психологът на ОУ „Проф. Марин Дринов“ бе на гости на учениците от І б клас, с класен ръководител г-жа Цветанка Воденичарова, съобщиха от училището.

Основната цел бе да се стимулира процесът на сближаване, екипната работа, сътрудничеството и откритата комуникация между учениците. Да се усъвършенстват уменията за взаимопомощ, спазване на груповите правила за съвместна работа и други.

Тренингът започна с подгряващите занимания „Раздвижи се“ и „Саймън казва“, чиято цел бе да се свали напрежението, да се повдигне настроението и да се активизират вниманието и мисленето.

Във втората част на груповата кохезия с голям интерес бяха посрещнати игрите „Походки” и „Кой съм аз“, които създадоха възможност за опознаване на индивидуалните предпочитания и умения, уникалните способности и талант на някои членове на колектива.

Така тренингът стимулира осъзнаването и изследването на личностните качества на всеки член на екипа, показа учениците в друга светлина и разкри у някои от тях неподозирани способността за вземане на бързи и адекватни решения в трудни и динамични ситуации.

Най- атрактивна за тях бе завършващата игра „Игла и конец”, в която учениците трябваше да повтарят движенията на иглата (класния ръководител или психолога) при определен ритъм, зададен чрез различни музикални произведения.