Начало Местна власт Закрит плувен басейн и „умно“ улично осветление в капиталовата програма на Общината

Закрит плувен басейн и „умно“ улично осветление в капиталовата програма на Общината

СПОДЕЛИ

3 000 000 лева за изграждане на закрит плувен басейн са заложени в капиталовата програма за 2024 година, която е част от проектобюджета на общината. В сумата са включени дейности по инженеринг-проектиране, строителство и авторски надзор, като 1 049 500 лв са предвидени от централния бюджет, а 1 950 500 лв – от собствени бюджетни средства.

1 560 000 лв са предвидени за изграждане на интелигентно улично
осветление в град Панагюрище и още толкова средства – за селата в общината. Интелигентните улични лампи набират популярност в градското планиране, тъй като потенциално могат да намалят разходите за експлоатация и поддръжка на осветителната инраструктура, да осигурят допълнителни предимства по отношение на безопасност, сигурност, ефективност, гъвкавост и мащабируемост и да проправят пътя за бъдещи интелигентни градски (Smart city) приложения.
Интелигентното улично осветление се дефинира като базирана на мрежа система от улични светлини, които са оборудвани със сензори и задвижващи механизми, позволяващи разнообразен набор от възможности и интерфейси за свързване. Интелигентните улични светлини използват усъвършенствани и многофункционални сензори, изпълнителни механизми и по-специално комуникационни инфраструктури за осветяване на пътища, магистрали, паркинги и обществени места.

Припомняме, че капиталовата програма на общината за настоящата година е на обща стойност 40 730 054 лв., в които влизат както нови, така и преходни обекти.