Начало Общество Започна ремонтът на 12 улици в Стрелча

Започна ремонтът на 12 улици в Стрелча

СПОДЕЛИ
restorant

 Проектът «Подобряване на физическата среда на живот на населението в община Стрелча с два под обекта: „Реконструкция и изграждане на улична мрежа в град Стрелча” и „Благоустрояване на площадно пространство в гр.Стрелча” – по ПРСР мярка 322, по договор  № 13/322/00547 / 28.06.2011г. е на стойност 1 713 004,00 лв.

През м.юли 2012 година след проведена процедура по ЗОП  се подписа договор с изпълнител на  СМР – фирма ОБЕДИНЕНИЕ "ЕНЕРГО РЕМОНТ СТРОЙ – АБС" гр.София на обща стойност 1 525 998,00 лева без ДДС.

«Този проект ще преобрази нашия град, полщадът ще има нов облик, а 12 улици ще бъдат изцяло подновени. Всичко това ще стане съвсем скоро факт, благодарение и на услията на колегите от предшния мандат. Приемствеността ще направи реалност мечтата на стрелчани да живеят в по- хубав град.» Това каза пред присъстващите на площад «Дружба» кметът Иван Евстатиев, когато направи символичната първа копка на площада на 20-ти август 2012 година.

 

По проекта се предвижда благоустрояване на площадно пространство в град Стрелча и реконструкция на 12 улици: ул. ”В. Иванов”; ул. „И. Симеонов”; ул. „Г. Найденов 1”; ул. „Г.С. Раковски”; ул. „Поликарп Чуклев”; ул. „Георги Найденов 2”; ул. „Васил Левски” ; ул. „Т. Каблешков”; ул. „Иван Вазов”; ул. „Тодор Икономов”; ул.”Георги Бенковски”; ул. „Йосиф Грозев”.

Първият обект от проекта вече е готов. Площад «Дружба» е изцяло реновиран и благоустроен. Оформени са зелени кътове за отдих, засадена е декоративна растителност. Изградена е водна каскада с декоративни мостчета. Настилката на площада е от цветни павета и асфалтобетон, както и от бетонови плочи. Оформени са тревни и цветни полщи с подходящо осветление.

 Преасфалтирането, отводняването и изграждането на тротоари за пешеходците ще подобри уличната инфраструктура и ще спре по-нататъшното изравяне на земната настилка.

С проекта ще се постигнат и целите, заложени в Плана за развитие на община Стрелча за периода 2007-2013. Стремежът на общинското ръкводство е в общината да се създадат реални условия за привличане на инвестиции, туристи и гости на града.

Проектът се финансира от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.