Начало Общество Започнал е приемът на молби за помощи за първолаци и отопление

Започнал е приемът на молби за помощи за първолаци и отопление

91
0
СПОДЕЛИ

250921

Молби-декларации за еднократната целева помощ за ученици, записани  в първи клас, се приемат от вчера – 1 юли в дирекциите „Социално подпомагане“. Приемът им ще продължи до 30 септември 2014 г.

Помощите в размер на 250 лв. се отпускат  за покриване на част от разходите в началото на учебната 2014/2015 г.

Право на тази помощ имат семейства, чиито деца са записани за първи път в първи клас на държавно или общинско училище и средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца преди подаване на молба-декларацията е по-нисък или равен на 350 лева.  Този доходен критерий не се изисква за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейство на роднини или близки.

Молби-декларациите се подават по постоянен адрес, след записване на детето в първи клас. Помощта се възстановява, ако детето не постъпи в училище.

155645_300_225

В дирекциите „Социално подпомагане“ е започнал и приемът на молби-декларации за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2014/2015 г. Крайният срок за тяхното подаване е 31 октомври 2014 г. При кандидатстване трябва да се представи средномесечният доход на семейството за 6 месеца назад.

Целевата помощ за отопление се предоставя в пари авансово и еднократно за целия отоплителен сезон, независимо от вида на ползваното отопление. Месечният размер на целевата помощ за отопление е на база левовата равностойност на 350 кВтч електроенергия, от които 250 кВтч дневна и 100 кВтч нощна.

Право на помощта имат лицата и семействата, които няматсключен договор за предоставяне на собственост срещу издръжка и/или гледане (освен в случаите, когато поелите задължиния за издръжка и/или гледане са пенсионери, инвалиди, учащи се или безработни). Кандидатите не трябва да са продавали недвижимо имущество през последните 5г., да не са пътували зад граница на собствени разноски през последните 12 месеца, както и спестяванията на член от семейството да не надхвърлят 500 лв.