Начало Култура Започва кампанията за стимулиране на творци от община Панагюрище

Започва кампанията за стимулиране на творци от община Панагюрище

СПОДЕЛИ
restorant

27.03.theatreСтартира поредната кампания за стимулиране на творци, родени или живеещи в общината, известна като „Панагюрище – духовност и творчество в едно“. Ето и условията, на които трябва да отговарят кандидатите, сроковете за кандидатстване и конкретните изисквания:

„ПАНАГЮРИЩЕ – ДУХОВНОСТ И ТВОРЧЕСТВО В ЕДНО”

І. УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 1. Местни творци – родени или живеещи в община Панагюрище.
 2. Творбите да са значими за Панагюрския край, да са част от миналото, настоящето и бъдещето на Панагюрище, както и да са свързани с неговата история, бит и култура.
 3. Художниците представят до 2 броя картини.
 4. Може да кандидатстват физически или юридически лица.
 5. Едно физическо лице или организация не може да кандидатства в една сесия с повече от един проект.

 

ІІ. СРОК ЗА УЧАСТИЕ

 1. Срокът за представяне на проектите e до 21.11.2014г.
 2. Одобрените проекти ще бъдат качени на сайта на Община Панагюрище до 20.12.2014 г.
 3. Проектите се подават в Общинска администрация в Центъра за услуги и  информация  /партер/  или по пощата на адрес:

гр. Панагюрище 4 500,

пл. „20 – ти април” №13, ст. 307;

 

ІІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

 1. Заявление за кандидатстване/получава се от Центъра за услуги и информация в Общинска администрация или от сайта на община Панагюрище: www.panagyurishte.org/.
 2. Завършен, готов за печат ръкопис в електронен вариант (word документ) или на хартиен носител в 2 екземпляра.
 3. Анотация на произведението.
 4. Оферта от издателство или план – сметка.
 5. Творческа биография на кандидата.
 6. Ксерокопие на личната карта /за физически лица/ или булстат /за фирми, организации и др/.

 

ІV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ  УСЛОВИЯ

 1. Общинска администрация получава 20% от стойността на творбите (брой книги), които ще бъдат предназначени за подаръци и награди.
 2. Желателно е всяка представена книга да има редактор, който да поема отговорност за достоверността или художествеността на текстовете.

 

За контакти и информация:

гр. Панагюрище

пл. „20 – ти април” №13, ст.№307

Тел.:0357 /60078