Начало Общество Заседава Областният съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси

Заседава Областният съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси

СПОДЕЛИ
restorant
Под председателството на зам. областният управител Георги Милчев, Областният съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси проведе първото си заседание за 2017г. Присъстваха представители на държавни институции, на общински администрации и неправителствени организации работещи в сферата на интеграционната политика.
Основен акцент в заседанието бе отчитане на дейностите по интеграционната политика от страна на институциите за 2016г. Всички общини от област Пазарджик са представили отчет за извършените дейности в изпълнение на Националната стратегия на РБ за интегриране на ромите 2012-2020. Основните приоритети са – образование, здравеопазване, заетост, жилищни условия, върховенство на закона и недискриминация, и култура и медии. Актуални за всички общини остават високата безработица сред ромското население, липсата на здравни, социални и училищни медиатори, които да подпомагат институциите в работата с ромското население, строителството извън регулация, ниското образователно и квалификационно равнище. В повечето общини образователната инфраструктура е реновирана, нисък остава процентът на ромите продължаващи образованието си в средни училища.
Членове на Областния съвет по етнически и интеграционни въпроси ще участват  в двудневен форум на тема „Национална ромска платформа в подкрепа на интегриране на ромите ”, който се организира по проект на Секретариата на НССЕИВ към Министерски съвет. Покани за участие са изпратени на регионални/местни власти, НПО, Училища, институции, социални партньори и академични среди от Южен централен район. Основната цел на обучението е повишаване капацитета на заинтересованите страни за осъществяване на местните политики към потребностите на ромите.