Начало Бизнес  „Завод за оптика“ АД търси да назначи

 „Завод за оптика“ АД търси да назначи

СПОДЕЛИ

 „Завод за оптика“ АД e водещ производител на прецизни оптични продукти с дългогодишни  позиции на вътрешния и на международния пазар. Фирмата изгражда модерни:

– технологични и производствени възможности,

– инфраструктура,

които са конкурентноспособни за бранша. Основен приоритет са осигуряване на подходяща работна среда , индивидуален подход при обучение и кариерно развитие, безопасни условия на труд, 

 

С увеличаване на производствения капацитет, фирмата търси да назначи: 

 

МАШИНЕН ОПЕРАТОР/ОПТИК ПО ШЛАЙФАНЕ И ПОЛИРАНЕ 

Минимални изисквания:

 1. Завършено средно специално образование и трудов стаж по специалността мин. 3 години.
 2.  Познаване на базови технически изисквания към продукти от сферата на оптичното производтво.
 1. Спазване на трудова и технологична дисциплина.
 2. Умения за работа в колектив.

 

Предмет на дейността:

 1. Работа с конструктивна, технологична и производствена документация .
 2. Подгототвителни дейности – материали, оборудване, инструменти и приспособления за работа
 3. Основна дейност – механична обработка и окачествяване на прецизни оптични детайли със специализирано производствено и измервателно оборудване.
 4. Заключителни дейности – почистване на производствените средства след експлоатация и подредба на работното място.

 

Условия и възможности за работа:

 1. Работа в екип.
 2. Възможност за индивидуално обучение/повишаване на квалификацията и кариерно развитие.
 3. Съвременни и безопасни условия на труд.

 

Предимства са:

 • Умения и опит в професията. 
 • Инициативност и отговорност в работата  

 

МАШИНЕН ОПЕРАТОР/ОПТИК ЦЕНТРИРАНЕ

Минимални изисквания:

 1. Завършено средно специално образование и трудов стаж по специалността мин. 3 години
 2. Познаване на базови технически изисквания към продукти от сферата на оптичното производтво.
 3. Спазване на трудова и технологична дисциплина.
 4. Умения за работа в колектив.

 

Предмет на дейността:

 1. Работа с конструктивна, технологична и производствена документация .
 2. Подгототвителни дейности – материали, оборудване, инструменти и приспособления за работа
 3. Основна дейност – Настройва и управлява машините за центриране в съответствие с технологичните процеси  характерни за операция центриране        
 4. Заключителни дейности – почистване на производствените средства след експлоатация и подредба на работното място.

Условия и възможности за работа:

 1. Работа в екип.
 2. Възможност за индивидуално обучение/повишаване на квалификацията и кариерно развитие.
 3. Съвременни и безопасни условия на труд.

Предимства са:

 • Умения и опит в професията. 
 • Инициативност и отговорност в работата  

 

СПЕЦИАЛИСТ ПЛАНИРАНЕ

Минимални изисквания:

 1. Завършено висше техническо образование и трудов стаж по специалността мин. 5 години.
 2. Познаване на базови технически изисквания към продукти от сферата на оптичното производтво.
 3. Спазване на трудова и технологична дисциплина.
 4. Умения за работа в колектив.

 

Предмет на дейността:

 1. Работа с конструктивна, технологична и производствена документация .
 2. Подгототвителни дейности – работа с програмни продукти от MS office и електронни пециализирани системи за управление на информацията
 3. Основна дейност – Обработва и анализира данни за и от производството.        
 4. Заключителни дейности – отчита производството и изготвя свързаните с това справки.

Условия и възможности за работа:

 1. Работа в екип.
 2. Възможност за индивидуално обучение/повишаване на квалификацията и кариерно развитие.
 3. Съвременни и безопасни условия на труд.

Предимства са:

 • Умения и опит в професията. 
 • Инициативност и отговорност в работата  

 

ИНЖ. ОПТИКА

Минимални изисквания:

 1. Завършено висше техническо образование и трудов стаж по специалността мин. 5 години.
 2. Познаване на базови технически изисквания към продукти от сферата на оптичното производтво.
 3. Спазване на трудова и технологична дисциплина.
 4. Умения за работа в колектив.

 

Предмет на дейността:

 1. Работа с конструктивна, технологична и производствена документация .
 2. Подгототвителни дейности – Проследява спазването на технологичния процес за изработка на оптични детайли.
 3. Основна дейност – Разработва инструментална екипировка; технологична документация за съответните изисквания на детайлите, нормиране на време, производствена пъддръжка.        
 4. Заключителни дейности – Познава и прилага основните стандарти и технически спецификации използвани в оптичното производство.

Условия и възможности за работа:

 1. Работа в екип.
 2. Възможност за индивидуално обучение/повишаване на квалификацията и кариерно развитие.
 3. Съвременни и безопасни условия на труд.

Предимства са:

 • Умения и опит в професията. 
 • Инициативност и отговорност в работата  

 

ИНЖ. ЕЛЕКТРОНИК

Минимални изисквания:

 1. Завършено висше техническо образование и трудов стаж по специалността мин. 5 години.
 2. Познаване на базови технически изисквания към продукти от сферата на оптичното производтво.
 3. Спазване на трудова и технологична дисциплина.
 4. Умения за работа в колектив.

 

Предмет на дейността:

 1. Работа с конструктивна, технологична и производствена документация.
 2. Подгототвителни дейности – Разработва инструкции за монтаж и експлоатация на изделията. 
 3. Основна дейност – Проектира, конструира и разработва конструктивна и технологична документация базирана на използването на контролно измервателни прибори и апаратура.        
 4. Заключителни дейности – Познава и прилага основните стандарти и технически спецификации използвани в оптичното производство.

Условия и възможности за работа:

 1. Работа в екип.
 2. Възможност за индивидуално обучение/повишаване на квалификацията и кариерно развитие.
 3. Съвременни и безопасни условия на труд.

Предимства са:

 • Умения и опит в професията. 
 • Инициативност и отговорност в работата  

 

Молба и автобиография се подават на адрес: гр. Панагюрище, Индустриален парк „Оптикоелектрон” или на e-mail: n.terzieva@opticoel.com.

На интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.

За контакт: 

Тел: 035762156  вътр. 405

GM 0886269989

Нина Терзиева – СУЧР