Начало Бизнес „Завод за оптика“ АД успешно финализира дейностите по изпълнение на проект „Подобряване...

„Завод за оптика“ АД успешно финализира дейностите по изпълнение на проект „Подобряване на енергийната ефективност“

СПОДЕЛИ

„Завод за оптика“ АД успешно финализира дейностите по изпълнение на проект „Подобряване на енергийната ефективност“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021.


Проект № BGENERGY-2.003-0021 с отдаденото партньорство на норвежката фирма NORSK ENERGI, постави началото на стратегически, инвестиционни цели за развитие – техническо, кадрово и енергийно.

В следващите месеци „Завод за оптика“ АД инвестира в проектиране и оптимизиране на производствените процеси. В процес на подобрение са инфраструктурата (помещения за работа и микроклимат), персонално развитие и производствен капацитет. В рамките на 2024г ще бъдат закупени и инсталирани модерни, енергийно ефективни машини и измервателни системи с цел повишаване на производителността и понижаване консумацията на енергия, което да окаже положително въздействие върху енергийния разход и генерираните емисии. Процесът на развитие започва от началното производство и стойността на инвестициите за тази година е над 3 млн. лева. Следващият етап има широк обхват на въздействие върху основните процеси и модернизация.

Хоризонтът на развитие има дългосрочност. За 2025-та година е разработен план за инвестиции на стойност над 8 млн. лева с приоритети за запазване на броя на персонала и увеличаване два пъти на производителността и качеството на процесите.

С визия за бъдещето, Ръководството се обръща към колегите от „Завод за оптика“АД с вяра и признателност. Честито Воскресение Христово!