Начало Общество 15 ученици от ПГИТМТ ще заминат на триседмично обучение в Англия

15 ученици от ПГИТМТ ще заминат на триседмично обучение в Англия

33
0
СПОДЕЛИ
restorant

Мария МАСЛЕВА

„Заедно в бъдещето на технологиите и бизнеса“ е европейски проект на ПГИТМТ с партньорска организация – английският колеж ADC.\


PGВ края на учебната година, 15 ученици от ПГИТМТ ще вземат участие в триседмично обучение в Англия. Гимназията спечели и ще участва в проект по програмата „Еразъм+“ и „Учене през целия живот“. Ръководители на проекта са инж. Магдалена Гоешкова и инж. Лушка Апостолова. Целта на практическото обучение е да се даде възможност на по-голям брой ученици да практикуват стаж в чужбина чрез Европейския съюз.
В производствената практика са предвидени да участват 15 ученици. Десет от от тях ще бъдат включени в обучителен курс Практика по информационни технологии и Медии, а останалите петима ще участват в практически занимания по Бизнес администрация. Учениците от 9 до 12 клас ще трябва да преминат предварителен подбор включващ тест и писане на мотивационно писмо на английски език и тестове но специалните предмети.
Проектът ще се реализира в срок от една година чрез онлайн обучение и участие на учениците в практически стаж с цел обмяна на успешни практики. В първата работна седмица и двете направления ще бъдат включени в курс за общоезикова подготовка. Във втората и трета седмица учениците от направление „ИТ и Медии“ ще се включат в компютърни дейности /използване на високоинтелигентни технологии и софтуерни продукти, работа със съвременни програмни продукти, откриване и отстраняване на технически проблеми и др./, а участниците от направление „Бизнес администрация“ ще се обучават в дейности като: моделиране и прогнозиране в управлението, бюджетно управление, вземане на управленски решения и риск, делови игри в управлението, бизнес комуникации и кореспонденция.
Като краен резултат учениците ще получат сертификати за участие.