Начало Общество 202 първолачета прекрачиха училищния праг

202 първолачета прекрачиха училищния праг

СПОДЕЛИ
Реклама
финанси

Двеста и две деца са записани в първи клас в училищата на територията на община Панагюрище за учебната 2013-2014 година, съобщават от общинска администрация. В Средно общообразователно училище "Нешо Бончев" за първи път ще влязат в класните стаи 73 първокласници. В Основно училище "Проф. Марин Дринов" децата в първи клас също са 73. На 16 септември Основно училище "20 април" в Панагюрище ще посрещне своите 32 първокласника. Основно училище "Отец Паисий", село Попинци ще е с 14 деца, а Основно училище "Свещеник Недельо Иванов", село Поибрене – с 10.

Новата учебна година ще стартира с маломерни паралелки в три училища в град Панагюрище – СОУ "Нешо Бончев", ОУ "Проф. Марин Дринов" и ОУ "20 април". Половината от общия брой паралелки в ОУ "Отец Паисий" в село Попинци също са маломерни. В ОУ "Свещ.Н.Иванов" в село Поибрене всички – от първи до осми клас, включително са маломерни. Това са класовете, в които броят на учениците не надхвърля 18. Община Панагюрище ще дофинансира с 50% изискуемия стандарт за дете, който е определен от държавата за нормалното и пълноценно образование. Дофинансирането от Общината е изчислено на стойност прибилизително 52 000 лева. Предложението от Общинска администрация до Общински съвет – Панагюрище, вече е разгледано и одобрено от постоянните комисии. Очаква се окончателно решение на предстоящата септемврийска сесия.