Начало Общество 27 млекопреработвателни предприятия произвеждат имитиращи продукти

27 млекопреработвателни предприятия произвеждат имитиращи продукти

СПОДЕЛИ
27 от общо 260 млекопреработвателни предприятия в България произвеждат имитиращи продукти, става ясно от справка в списъка на одобрените предприятия за търговия с храни от животински произход на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). От регистъра става ясно още, че общо 247 предприятия са се регистрирали в преработката на сурово мляко, а други 13 са декларирали, че преработват млечни продукти. Общата бройка на тези предприятия е 260. От тях 27 произвеждат имитиращи млечни продукти. Нито едно от 27-те предприятия не е на територията на Добричка област.
3 предприятия в Добричко фигурират в регистъра за секция млечни продукти – преработка на сурово мляко. Това са “Сердика” АД, “Филипополис” РК – с. Жегларци и “Недко Недков – Овчарово” ЕООД.
Имитиращи продукти легално предлагат на пазара “Вълчев ООД” – Асеновград, “Милпак 2013” ООД – Дряново, “Снеп груп” ООД – гр. Раковски, обл. Пловдив, “Галко” ЕООД – с. Желязно, обл. Пловдив, ЕООД “Пирин трейд” – с. Кошава, обл. Видин, СД “ЛАФ – Велизаров и синове” – с. Дъбравка, обл. Видин, “Клас” ООД – с. Гълъбец, обл. Бургас, “Орикс Тим” – Поморие, “Филипополис РК” ООД – Разлог, “Лактен” ООД – гр. Ветово, обл. Русе, “Гайтан Корпорейшън” ООД – с. Тополово, обл. Пловдив, “Кирил и Таня” АД – Ямбол, “Еко-Транс” ООД – Търговище, “Млека Инвест” ООД – Севлиево, “Тирокомики” ЕООД – с. Хърсово, обл. Благоевград, “Маркенбутер” ЕООД – Варна, “Млечни продукти” ООД – с. Коньовец, обл. Шумен, “Прима експорт” ЕООД – с. Бяла черква, обл. Велико Търново, “Аполо 35” ЕООД – с. Главиница, обл. Силистра, “Милк груп” ЕООД – с. Юнаците, обл. Пазарджик, “Мандра Сарая” ООД – с. Стойчевци, обл. Габрово, “Рамарис” ЕООД – с. Дянково, обл. Разград, “Маклер Комерс” ЕООД – с. Брестовене, обл. Разград, “Булмилк 1783” ЕООД – гр. Самуил, обл. Разград, “Хадад Милк” ЕООД – с. Макариополско, обл. Търговище, “Милк Кис” ЕООД – Стрелча, обл. Пазарджик и “Еко Ф” ЕАД – с. Карабунар, обл. Пазарджик.
На 19 юли бяха обнародвани изменения и допълнения в Наредба 1 за хигиената на храните. По силата на промените всяко едно от млекопреработвателните предприятия трябваше да избере, в срок от един месец, дали да работи само с истински млечни продукти – с мляко или с имитиращи такива – с растителни мазнини. Заедно с това  беше забранена продажбата на сирене, съдържащо палмово масло, в насипно състояние. Преработвателите и производители имаха възможност от 6 месеца да се „нагодят“ към новите изискания, влезли в сила на 9 юли. Имитиращите продукти могат да се предлагат единствено предварително пакетирани и то на отделен щанд, с ясен надпис „Имитиращи продукти“.
Мерките, които са заложени в двата нормативни акта по същество имат характер и на действия насочени срещу „двойния стандарт“ при храните, тъй като допринасят за ясното разграничаване на имитиращите от млечните продукти, както в процеса на производството, така и при предлагането им в търговската мрежа, обясниха от Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) . „Нашата цел не е самоцелно да се борим с имитиращите продукти, защото те си имат своя пазар. Целта ни е да ограничим имитиращите продукти, да намерим пазар за това овче мляко, което стои неизкупено сега. Първо ни интересуват животновъдите и възможностите да пласират млякото си и то на добра цена, поясняват от аграрното ведомство. ДТ