Начало Култура 309 книги закупи Библиотеката

309 книги закупи Библиотеката

СПОДЕЛИ
книги

Преобладават книги от съвременни български автори, детска художествена литература, научно-популярна литература за деца и др.

Общинска библиотека „Стоян Дринов” – Панагюрище кандидатства и успешно защити пред Министерството на културата проект на обща стойност 5765,44 лв. по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” – 2019 г.

Финансовата подкрепа по проекта е на стойност 5188,90 лв. собствени средства 576,54 лв.

В проекта са включени 309 книги от 15 издателства. Преобладават произведения от съвременни български автори, детска художествена литература, научно-популярна литература за деца, литературознание, история.