Начало Общество 38 първокласници прекрачиха училищния праг в Стрелча

38 първокласници прекрачиха училищния праг в Стрелча

СПОДЕЛИ
restorant

OLYMPUS DIGITAL CAMERAВ 9 часа първият училищен звънец оповести началото на новата учебна година в СОУ „Св.Св. Кирил и Методий”. Директорът Ганчо Грозев поздрави учители, ученици и родители с празничния ден.

„Нашето училище е с традиции и те трябва да се защитават. На новите членове от 5- ти клас пожелавам успехи. През тази учебна година вече имаме оборудвани два нови кабинета по информационни технологии на стойност 20 хил.лв. На учениците от 12- ти клас пожелавам много енергия и високи резултати в края на учебната година. Желая младежко вдъхновение, високи резултати, здраве и творчески сили на всички ученици и учители”, каза директорът Ганчо Грозев.

„Днешният 15- ти септември е дъждовен, затова аз ви пожелавам да ви върви по вода през новата учебна година. Аз също съм възпитаник на тази гимназия и съм горд с това. През 2014-та отбелязахме 70 години от създаването на учебното заведение. Това е гордост за нас. Всичко това, което виждаме днес е изграждано години. Затова нека го съхраним и развием. Пожелавам на учители, ученици и родители една успешна учебна година.” каза кметът на община Стрелча Иван Евстатиев.

Благодарност за свършеното през годините и юбилеен медал получи преподавателката Цонка Костова, която от тази година се пенсионира.

Час по- късно учебната година бе открита и в начално училище „ Паисий Хилендарски”. Директорът Иванка Петришка поздрави с първия учебен ден всички деца, родители и учители.

През тази година отбелязахме 170 години светско образование в Стрелча. Горд съм, че направихме основен ремонт на физкултурния салон, в който сме днес. Така успяхме да ви осигурим оптимални условия за спортуване и обучение. Направете така, че да се гордеем с вас. Пожелавам ви здраве и успехи., каза кметът Иван Евстатиев. На всички 38 първокласници кметът Иван Евстатиев подари книжки.

Всички ремонти в учебните заведения са приключили, осигурено е и отоплението през есенно- зимния сезон.

СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” и НУ „П. Хилендарски” се присъединиха към националната инициатива за набиране на средства за бедстващите след наводненията. За целта в училищата ще бъдат поставени кутии, а събраните пари ще бъдат изпратени в помощ на нуждаещите се.

Обединено детско заведение „Д-р Стайко Стайков” гр. Стрелча – През учебната 2014/2015 год. В ОДЗ „ Д-р Стайко Стайков” ще функционират 3 групи за деца от 3 до 6 години с общ брой   83   и една яслена група за деца от 10 м. до 3 годишна възраст с 20 деца. Задължителната предучилищна подготовка се осъществява в две подготвителни групи – 28 от нашите възпитаници са 6 годишни и 22 петгодишни. Общо 103 деца.

 

Начално училище „Паисий Хилендарски” гр. Стрелча Училище „Паисий Хилендарски” град Стрелча е общинско начално средищно училище, в което се обучават деца и ученици от 5 до 10 години от град Стрелча и съставните села – Дюлево, Смилец, Свобода , както и от села от други общини – с.Цар Асен и с.Кръстевич. През учебната 2014/2015 година в училището ще се обучават 27 деца в полудневна подготвителна група и 155 ученика в 1-4 клас,разпределени в 8 паралелки: 2 – 1 клас; 2- 2 клас; 2 – 3 клас и 2 -4 клас и 3 ученика на самостоятелна форма на обучение. През настоящата учебна година маломерни паралелки няма.Дейността в училище се организира при целодневен режим на обучение – 1 вариант.Сформирани са 4 полуинтернатни групи с пълняемост от 100 ученика .Пътуващите ученици са 14 .Ученици със СОП , на ресурсно подпомагане –5

 

Средно общообразователно училище „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Стрелча – В училището ще се обучават 235 ученика в дневна форма на обучение разпределени в 12 паралелки и 13 ученика на самостоятелна подготовка.Има сформирани 3 групи за следобедни занимания с ученици от V до VІІІ клас с 78 ученика.

Учениците от V до VІІІ клас се обучават по общообразователен учебен план – непрофилирана подготовка.Учениците от ІХ до ХІІ клас-по общообразователен учебен план-професионална подготовка по професията”Готвач” от професионално направление „Хотелиерство,ресторантьорство и кетъринг”

ОДЗ „Д-р Стайко Стайков” – 29 деца – 6 годишни и 22 деца – 5 годишни, които подлежат на задължително обучение, 32 деца – 3-4 годишни и яслена група от 20 деца на възраст от 10 месеца до 3 години. Общо 103 деца.

Пълняемостта на групите е гарантирана около и над средния норматив, като в ПГ – 6 годишни има тенденция към увеличаване

 

НУ „П. Хилендарски”

І   клас – 2 паралелки – 38 ученици

ІІ   клас – 2 паралелки – 44 ученици

ІІІ клас – 2 паралелки – 34 ученици

ІV клас – 2 паралелки – 38 ученици

ОБЩО: 8 паралелки – 154 ученика

ППГ – 1 група – 27 деца / пет и шест годишни/

Сформирани са 4 ПИГ полуинтернатни групи с пълняемост от 100 ученици

 

СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”

V     клас – 2 паралелки – 33 ученици

VІ   клас – 2 паралелки – 33 ученици

VІІ   клас – 2 паралелки – 27 ученици

VІІІ клас – 1 паралелки – 33 ученици

ІX     клас – 1 паралелка – 36 ученици

X   клас – 1 паралелка –   31 ученици

XІ   клас – 1 паралелка –   24 ученици

XІІ клас – 1 паралелка –   18 ученици

ОБЩО: 12 паралелки – 235 ученици

 

Сформирани са и 3 полуинтернатни групи от пети до седми клас с 78 ученици

На самостоятелна подготовка -13 ученици