Начало Избори 2013 550 служители на МВР ще осигуряват охраната на изборните секции

550 служители на МВР ще осигуряват охраната на изборните секции

СПОДЕЛИ
restorant

В ОДМВР-Пазарджик и ОУПБЗН-Пазарджик е създадена необходимата организация за осигуряване нормалното протичане на изборите за  народни представители, които ще се проведат на 12.05.2013г. Инспекторите от Държавен противопожарен контрол при ОУПБЗН и РСПБЗН са извършили всички необходими проверки относно пожарната обезопасеност на всички помещения свързани с изборния процес. Проверени са евакуационните изходи, наличието и изправност на уреди за пожарогасене, проведени са инструктажи на членовете на общински и секционни избирателни комисии. В ОДМВР-Пазарджик и ОУПБЗН е създаден оперативен щаб, който е в постоянна връзка с РИК, областната и общинските администрации и всички институции на местно ниво свързани с протичането на изборния процес.

Общо 550 служители на МВР ще осигуряват охраната на изборните секции и обществения ред още преди началото на вота и до края на изборния ден. По време на изборите полицейските служители ще бъдат разположени вън от секциите, като няма да допускат лица с поведение накърняващо добрите нрави, както и въоръжени и носещи предмети опасни за живота и здравето на гражданите. При необходимост и след постъпило искане от страна на председателя на секционната избирателна комисия служителите на МВР могат да окажат съдействие за възстановяване на реда и спокойствието в секцията.