Начало Общество 60% от 55-годишните работят, останалите – на курсове за безработни

60% от 55-годишните работят, останалите – на курсове за безработни

СПОДЕЛИ

През 2017г. и 2018 г. продължава намалението на безработицата и увеличаването на заетостта сред по-възрастното население.

През 2017 г. безработните сред хората на 55 и повече години е 5.6%, а през 2018 г. стойността на показателя се е понижил до 4,4%. Това сочат данните в Доклад за отразяване на Националната концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора в България (2012 – 2030 г.) в секторните политики за периода 2017 – 2018 г., който правителството прие.

През 2018 г. заетостта на хората на възраст 55-64 години е била 60,7%, което е с 2,5 процентни пункта повече в сравнение с предходната година.
По данни на Агенцията по заетостта през 2018 г. 71 893 души над 50 години са постъпили на работа.

Броят им е с 1 196 повече в сравнение с 2017 г.

През 2017 и 2018 г. 34 192 души над 50-годишна възраст са били включени в заетост по програми и насърчителни мерки финансирани от държавния бюджет или оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

В Доклада за отразяване на Националната концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора в България (2012 – 2030 г.) в секторните политики са представени и систематизирани наличните към момента статистически и административни данни, които представляват важна основа за предприемане на действия за адаптиране на секторните политики към процеса на застаряване на населението.

Източник: dnes.bg