Начало Общество Районен съд – Панагюрище проведе ден на отворените врати

Районен съд – Панагюрище проведе ден на отворените врати

СПОДЕЛИ
restorant

На 15 април- в навечерието на деня на българската Конституция, Районен съд-Панагюрище проведе ден на отворените врати. Инициативата е насочена към популяризиране дейността на съда и има за цел да спомогне за повишаване правната култура на гражданите, да се постигне по-добра информираност за работата на съдебната система и за изграждане на доверие в работата на магистратите.Интерес към дни по-рано обявената в pia-news.com инициатива проявиха група ученици от СОУ "Н.Бончев", които с интерес слушаха председателя на Районния съд Цвятко Мангов и съдия Диана Стателова, които разказаха как протича едно съдебно дело, както и интересни подробности, свързани с функционирането на съда в миналото. Бяха припомнени някои основни факти, свързани с  първата българска Конституция. Учениците имаха възможност да разгледат и да научат как функционират отделните звена в Районния съд – службата по вписвания, съдебно-изпълнителната служба, деловодството, бюрата "Съдимост" и "Призовки" и пр.

Районният съд е основен първоинстанционен съд в Република България. Разглежда граждански и наказателни дела. Приоритет в работата на Районен съд – гр. Панагюрище е да защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. Независимата съдебна власт придава стабилност, ненакърнимост и справедливост за всеки. Основна цел е придобиване характеристиките на модел на съд, отговарящ на изискванията на Европейския съюз.

1 КОМЕНТАР