Начало Интервюта Галина Матанова: Осигурените средства са гаранция, че младежките дейности ще се случват

Галина Матанова: Осигурените средства са гаранция, че младежките дейности ще се случват

СПОДЕЛИ
restorant

Младите хора в община Панагюрище на възраст от 15 до 29 години към 2012 г. наброяват 3989 души. От тях в тийнейджърската възраст от 15 до 19 години са 1241, от 20 до 24 години – 1317 и от 25 до 29 години – 1431. Статистиката е част от анализа, включен в Общинския план за младежта на община Панагюрище. В него е посочено още, че по прогноза на НСИ броят на младите хора до 2020 г. в страната ще намалява и това ще се отрази най-вече в групите 20-24 и 25-29 годишни. Според данните в общинския документ, безработните младежи до 29 години, регистрирани в Бюрото по труда към края на миналата година са били 284, като 9.9% от тях са с висше образование. Какви са проблемите на младите хора в общината, какви са начините те да останат да живеят тук и как ше допринесе за това общинският план за младежта разговаряме със зам.-кмета Галина Матанова.

Г-жо Матанова, какви мерки предвижда планът за младежта за задържане на младите хора в общината?
Общинският план за младежта като цяло е една от мерките, насочена към младите хора. Разработвайки управленската програма на община Панагюрище, ние поставихме младите хора сред приоритетите на общината. Нееднократно съм казвала, че когато работиш с хора трябва да го правиш с отношение. Младите хора в известна степен са и моя слабост, а това е така, защото те са една чувствителна група от населението на нашата община, към която сякаш в последните години нямаше кой знае каква целенасочена политика. Работата с младите бе едно от предизвикателствата пред ресора, който ръководя. Целта ни бе да създадем план с конкретни мерки, задачи и финансова рамка, която да стимулира и насърчи младите хора сами да разпознават и да огласяват своите потребности и нужди, а ние да им дадем възможността да се развиват на територията на общината. Смея да кажа, че планът е създаден с много мисъл, сърце и разум с основната идея да дадем трибуна на младите хора да участват активно в обществения живот. Много съм горда с факта, че ние – общинска администрация, инициирахме, създаването на един от младежките формати, а именно Общински младежки парламент. Членовете му са много интелигентни, амбициозни и активни млади хора. Тяхната енергия,тяхното различно мислене и несъобразяване с рамката и статуквото ме зарежда със сериозен оптимизъм. В общинска администрация сме заложили звено "Образование, младежки дейности и спорт" точно с идеята те да имат координатор, който ги подкрепя и им помага. Общинският план е разработен в две части. В първата сме направили анализ на предизвикателствата пред младите хора в общината. Отбелязан е броят на младежите в различните възрастови групи, образованието което получават, какъв процент продължават във ВУЗ, младежка заетост, безработица и т.н.

Какво биха искали да имат в общината младите хора, какво им липсва?
Хубавото е, че те искат много и от всичко, и в това няма нищо лошо. Самата аз искам всичко да стане с бързи темпове и вярвам, че в един кратък период като един мандат, могат да се случат много и хубави неща. Младите хора се насочват към мерки, които са целенасочени, като развиване на спортни дейности. Много са активни в осъществяването на културните прояви. Да, иска им се да има и кино, но на този етап това не е на дневен ред, тъй като трябва да има външни инвестиционни намерения. Всъщност младежите ни не са оформили някакви конкретни искания. Те по-скоро сякаш вървят  по нашите дири. А амбицията ни е точно обратното – те да чертаят следите, по които ние да тръгнем. Все пак форматът им е още нов.Но те активно работят с всички останали структури – Ротаракт, Лайънс, БМЧК. А аз се стремя да си спазвам мотото – "Аз ви чувам", защото стремежът ми е да чуя всички групи от населението, които имат проблеми и потребности. Важно е на базата на това, което чуваме да правим нещо полезно.

Разбирам, че спортът е една от най-важните насоки в плана. В какво състояние са наличните обекти за спорт?
Много широко огласено бе по време на общественото обсъждане на проекто-бюджета на общината, че в ресора спорт сме завишили чувствително субсидията – с 30 процента, издръжката също има достоен ръст. Това също е част от визията ни за подкрепа на младите хора, защото спортът дава възможност те да са увлекат по нещо градивно и полезно. В този смисъл трябва да кажа, че във всички наши клубове има сериозно присъствие на млади хора. Без да навлизам в подробности, припомням, че всички клубове печелят много и значими награди, което е гордост за нашата община. През тази година предстои да продължим подобряване базата на стадиона. Ще бъдат отлети фундаменти за сядане, ще се поставят седалки и така ще се завърши цялостната визия. Ще се увеличат местата за зрители на стадиона. Ще се извършат и вътрешно-ремонтни дейности в самите зали. Не спираме  да търсим увеличаване на средствата в бюджета с извънбюджтни средства. На този етап кандидатствахме по ПУДОС с 8 проекта. Два от тях са защитени, получихме и договорите, които подписахме. Единият проект ще се реализира на територията на града на ул. "Брацигово", където ще се изгради детски кът. Вторият проект, по който също ще се изгради нова детска площадка ще се реализира в село Оборище. И на двете места ще се случи активно залесяване и монтиране на детски съоръжения, пейки и т.н. Кандидатствали сме с проект и очакваме неговото одобрение до края на месец май – "Достъпна зелена градска среда". Той е на стойност 5 млн. лв. Целта на проекта е на територията на парка в града ни да поставим фитнес уреди на открито, отново с мисъл за младите хора.

Като казвате, че уредите ще бъдат на открито, какви са вашите наблюдения, пазят ли се такива съоръжения?
Мисля, че всички ние трябва в движение да се учим на отношение към градската и зелената среда. С болка мога да кажа, че хората се радват на новото, но не пазят. Правим сериозни опити да подобрим средата и се надявам да развиваме сериозно гражданско отношение към градската среда и зелените системи. По отношение на детската площадка в парка, вече три или четири пъти имаме проблеми с комбинираното съоръжение там. Няколко пъти то се чупи и не поради неподдръжка, а с агресивни действия. Ние, разбира се, бързо отстраняваме нередностите, но аз призовавам всички граждани да пазят. Нека да критикуваме, но нека и да даваме нещо, ако  не с активен принос, то поне с отношение.

На какъв етап е реализирнето на идеята в Панагюрище да има ВУЗ?
Това е един от много амбициозните проекти на общината и то в много кратък план.Иневстиционното матерение е от "Асарел Медет" АД  с активното патньорство между община и бизнес. Трябва да споделя, че при пътуванията ми и срещите в различните общини разбрах, че община Панагюрище пише история в практиката на публично-частните партньорства и останалите могат да черпят от нашия опит. Този проект е пореден по линия на публично-частното партньорство. Все още търсим най-подходящата форма за съществуването на висше учебно заведение в общината. В моментато сме на етап, на който има сформирана работна група, в която представителят на общинска администрация съм аз. Сега анализираме дали висшето учебно заведение да бъде регистрирано като самостоятелно такова, дали да бъде филиал на вече действащо в България или пък филиал на ВУЗ на територията на Европейския съюз. В момента анализираме и наличната общинска база, за да дадем ясен отговор дали ще бъде реновирана съществуваща сграда или ще бъде изградена изцяло нова. Разпознат е крайния етап, което ни мотивира да работим усилено. Ние имаме амбицията през 2014 г. висше учебно заведение да отвори врати в Панагюрище и да посрещнем първите студенти. Засега знаем, че в учебното заведение ще има засилено изучаване на чужд език, което ще допринесе за неговата конкурентноспособност. Целта ни е то да обслужва не само нашите млади хора, а и да привлича такива от всички населени места в страната. Аз вярвам, че проектът ще се получи и ще допринесе за оживлението на общината, защото той се движи заоедно с останалите амбициозни проекти, някои от които вече са стартирали. Такъв е изграждането на многофункционална спортна зала – нещо, което ще привлича много туристи и ще обслужва с превес младите хора. Друг проект, който също е в напреднал етап е откриването на център за лъчелечение. Предстои да се случат сериозни инвестиции на територията на община Панагюрище в раздел "Здравеопазване".

Имате ли вече разговори с някои от българските или чужди ВУЗ-ове?
Имаме много активни разговори с Минно-геоложкия университет.Говорим също и с университета в Льобен, Австрия, където са едни от водещите специалисти и са до нас през цялото време като консултанти и експерти.

Как е обезпечен финансово общинският план за младежта?
Финансовата рамка е много достойна. В общинския бюджет има заделени 10 хил.лв., които са изключително за насърчаващи и подкрепящи мерки само и единствено за младежка политика. Тази финансова рамка е огласена пред Общински младежки парламент, пред структурите в общината и всяка една стотинка се изразходва след като те разпознаят свои участия, дейности и мероприятия. Заделените средства са гаранция, че мерките ще се случат по най-добрия начин. За сравнение мога да кажа, че голяма част от общините изобщо нямат заделени пари.Преди няколко дни пратихме наши младежи на обучение в Горна Оряховица, където имаха възможност да направят сравнение. Те донесоха информация, че в една община от ранга на Велико Търново, където младежките структури са над 20, заделените средства за младежки дейности са 2 хил. лв.

Как бихте коментирали твърдение, че планът за младежта на община Панагюрище е преписан от този на други български общини?
Подобно твърдение си има обяснение. За изготвянето на тези документи идват указания, които ние сме длъжни да спазваме. По тази причина те няма как да не си приличат. Спуснатата рамка изрично визира формата на документите – това от една страна. Второ във въведенията, които разпознават като копирани може би, има точни указания за текстове, които трябва да присъстват обезателно. По тези причини в някои части документите ще си приличат. Но нали разбирате, че анализите, конкретните мерки няма как да се копират, нито да си приличат.А и най-важното в крайна сметка е да превръщаме документите от теоретични в работещи.

Още по темата:

За първи път приеха общински план за младежта