Начало Общество 794 жители на общината поискаха помощ за отопление

794 жители на общината поискаха помощ за отопление

СПОДЕЛИ

794 заявления за отпускане на целева помощ за отопление са подали  жители на община Панагюрище в Дирекция „Социално подпомагане“.

Размерът на целевата помощ за отопление за сезон 2019/2020 г. е 93,18 лв. и е определен със заповед на министъра на труда и социалната политика на база на осреднена крайна продажна цена на електроенергията за битови потребители към 31 октомври тази година. Помощта за 5-те месеца на предстоящия отоплителен сезон се изплаща през месеца, следващ месеца на подаване на заявлението-декларация.

Повечето от подалите заявления са предпочели енергийните помощи за твърдо гориво да са в пари.