Начало Бизнес Състоя се конференция „Кръгова икономика и околна среда“  2019 – Добавена стойност...

Състоя се конференция „Кръгова икономика и околна среда“  2019 – Добавена стойност +

СПОДЕЛИ
конференция

На  10 октомври 2019г. в гр. София, хотел Балкан, зала Сердика се състоя конференция „Кръгова икономика и околна среда“  2019 – Добавена стойност +.

Събитието бе организирано от Индустриален клъстер Средногорие с: Генерален партньор: Аурубис България, Сребърен партньор: Елаците-мед, Бронзов Партньор: Асарел Медет, Корпоративно присъствие: Амилум България и Дънди Прешъс Металс Челопеч;  Институционални партньори:  Българска стопанска камара, Българска Търговско-Промишлена Палата, Българска Асоциация на Металургичната Индустрия, Асоциация на Индустриалния Капитал в България, Българска Минно-Геоложка Камара, Българска камара на Химическата промишленост и Научно-технически съюз по минно дело, геология и металургия.

Официалното откриване на форума бе уважено от г-жа Ивелина Василева, Председател, Комисия по околната среда и водите,  г-н Цветан Симеонов, Председател, БТПП, г-н Никола Зикатанов, Зам-председател, АИКБ, г-жа Антоанета Барес, Изпълнителен директор, „Национална компания индустриални зони“, г-н Румен Цонев, Главен изпълнителен директор, КЦМ 2000 Груп, г-н Стоил Димитров, Зам.-генерален директор, Елаците-мед, г-н Теодор Дуралиев, Технически директор, Аурубис България и инж. Николай Минков, Изпълнителен директор, Индустриален Клъстер Средногорие.

Първият панел с модератор г-н Ивайло Найденов, Изпълнителен директор, БФИЕК се концентрира върху публични политики и програми и представи гледните точки на г-жа Слава Йорданова, държавен експерт Министерство на икономиката, дирекция “Икономическа политика”, Министерство на икономиката; г-н Антон Пейчев, Старши експерт в дирекция „Управление на отпадъците“, Министерство на околната среда и водите; г-н Ивайло Георгиев, Ръководител Връзки с институциите, г-н Теодор Дуралиев, Технически директор, Аурубис България АД, инж. Иван Андреев, Ръководител отдел „Минно инженерство”, Асарел-Медет АД и г-жа Нели Петрова, Регионален мениджър Околна среда – EMEA/APAC, Амилум България ЕАД.

След почивката вниманието бе насочено към корпоративни практики и програми  с модератор доц. д-р Атанас Георгиев, Зам.-декан по административната и проектната дейност, Стопански факултет.

Презентации бяха изнесени от г-н Румен Цонев, Главен изпълнителен директор, КЦМ  2000 Груп, г-жа Политими Паунова, Изпълнителен директор, БАМИ, г-н Димитър Куюмджиев, Експерт, член на “Българския енергиен и минен форум“ и проф. Йончо Пеловски, Зам. – председател, Българска камара на химическата промишленост.

Заключителният панел на форума с модератор Десислава Чалъмова, Индустриален клъстер Средногорие бе представен през погледа на предприемача.

Презентации бяха изнесени от г-жа Бистра Кирова, Директор, Детски научен център “Музейко“, д-р Весела Петрова, Минно-геоложки университет “Св. Иван Рилски”, г-н Георги Купенов, Търговски директор, Cupffee и  г-жа Мариела Джиджинкова, Предприемач.

Конференция „Кръгова икономика и околна среда“, насочи поглед към теми касаещи постигане на по-високо ниво на индустриално развитие, което насърчава равновесието в околната среда. Чрез спазване принципите на кръговата икономика, където стойността на продуктите, материалите и ресурсите се запазва възможно най – дълго в икономическия цикъл, индустрията постига устойчивост в производството и потреблението, а това води до съхранение на околната среда, конкурентоспособност на  продукти и пазари, нови работни места и устойчив растеж.