Начало Култура 10 440 лв. ще получават читалищата за всяка субсидирана бройка

10 440 лв. ще получават читалищата за всяка субсидирана бройка

СПОДЕЛИ
Реклама
финанси

10 440 лв. ще получават читалищата за всяка субсидирана бройка през 2020 г. Това е регламентирано със Закона за държавния бюджет и Решение на Министерски съвет от 1 ноември 2019 г. за изменение и допълнение на предходно решение от 16 април 2019 г. за стандартите на делегираните държавни дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г. Завишението на стандарта за една субсидирана читалищна бройка спрямо 2019 г. е с 10%, а увеличението на бройките за читалищата в страната е със 72 през настоящата година.

Допълнителните субсидирани читалищни бройки са разпределени съгласно Правилата за предоставянето на бюджетни средства за това. В Пазарджишка област увеличение с по 0,5 на субсидираните бройки ще има в шест читалища от три общини. Допълнително завишено финансиране в тази връзка ще получат читалищата „Просвета-1911“ с. Розово и „Н. Йонков Вапцаров-1903 г.“ с. Бяга, общ. Брацигово; „Св. Св. Кирил и Методий-1905“ гр. Велинград и „Пробуда-1951 г.“ с. Пашови, общ. Велинград; „Ванчо Пашов-1884“ с. Поибрене и „Св. Св. Кирил и Методий-1912“ с. Оборище, общ. Панагюрище.

Предоставените от държавния бюджет средства за подкрепа и стимулиране на дейността в близо 3 700 читалища в страната е недостатъчна, но пък гарантирана и за немалко от тези български самобитни граждански сдружения е основното финансиране за издръжка и функциониране на институцията. Особено вярно е това за читалищата в малките и обезлюдени населени места, където има по една, а някъде и по половин субсидирана бройка. Там често липсват възможности за предоставяне и на общинска субсидия, и среда, и потенциал за реализиране на проекти с неправителствено финансиране. Хубаво е, че има и добри примери в  това отношение, но те са по-малката част от читалищната картина. 

Определянето на параметрите на бюджета за читалищата става на база направени от съответните регионални центрове /РЕКИЦ/ анализи на дейността им, както и на подадени мотивирани искания от читалищата и общините в страната. Това е ежегодно и за завишаване на субсидираната численост, и за стандарта за издръжка на една субсидирана бройка. Съгласно утвърдените „Правила за предоставяне на бюджетни средства за допълнителни субсидирани бройки за народните читалища“ читалищата, съгласувано с кмета на съответната община, кандидатстват до 31 август на предходната година, с формуляр-образец пред Министерство на културата за исканите допълнителни бройки. Категорично изискване е искащото читалище да е попълнило надлежно информационната карта за дейността и състоянието си през годината предхождаща процедурата и картата да бъде налична в публичния регистър на народните читалища към МК. Средствата от държавната субсидия, предназначени за читалищата, съгласно Закона за народните читалища се разпределят от комисия, назначена от кмета на съответната община, с представителство на всяко от читалищата и по утвърдени критерии и показатели.

На практика държавната субсидия едва стига за заплати на читалищните работници, там където всяка субсидирана бройка е и щатна. Така ще бъде и през 2020 година.  Резерви ще се търсят от алтернативни източници на финансиране на читалищна дейност по проекти към различни донорски организации и програми, от възможна стопанската дейност за подпомагане на основната културно-просветна такава, без разпределението на печалби, от наеми на сграден фонд и земи /където ги има/, от такси за членски внос и др., от дарения,  доброволен труд и спомоществувание. И няма да е леко на читалищата! Ще им е необходима помощта на местната власт за ремонти, широка обществена подкрепа и съучастие, за да продължават културно-просветната си мисия в духа на традициите, в унисон със съвремието. Но си струва усилията, за да може институцията българско народно читалище да я има и да се развива в родината си, а не просто да остане вписана в Регистъра на добрите практики на ЮНЕСКО като изчезващо културно наследство! 

РЕКИЦ „Читалища“ за Област Пазарджик с вяра в устойчивостта на народното читалище пожелава креативност, творчество и успехи в читалищните управление и дейност през 2020 г. за Регионалната читалищна  мрежа! Нека всяка местна общност има своето читалище, такова каквото й е потребно и такова каквото заслужава и всяко читалище да има подкрепящата го активна местна общност.  

инж. Радка Енчева-Кочева,

ръководител РЕКИЦ „Читалища“ – Пазарджик