Начало Местна власт Общината няма да вдига такса смет

Общината няма да вдига такса смет

СПОДЕЛИ
Реклама
финанси

2 307 986 лв са заложените средства за чистота в проектобюджета за 2020 г 

През 2020 година жителите на община Панагюрище ще плащат такса за битови отпадъци с непроменена ставка. Основната причина за това е добрата събираемост на таксата. Услугите, включени в таксата са сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.

В проектобюджета за 2020 година за подсигуряване на всички дейности, свързани с поддържането на чистотата на територията на общината, са заложени 2 307 986 лв. За озеленяване пък са предвидени 391 000 лв.

За изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа са предвидени 1 435 488 лв, за уличното осветление – 342 000 лв.

 

Детските градини, Център за подкрепа на личностно развитие – Панагюрище и читалищата на територията на общината няма да заплащат такса смет.