Начало Общество 9 031 013 лв за образование в Бюджет`2020 на общината

9 031 013 лв за образование в Бюджет`2020 на общината

СПОДЕЛИ

Финансирането на образованието ще се определя не само от броя на децата и учениците, а и от броя на паралелките и от спецификата на региона

9 031 013 лв са заложените в Бюджет`2020 на община Панагюрище разходи в сферата на образованието.

За 2020 година са предвидени промени във финансирането на
предучилищното и училищно образование съгласно Решение №208/16.04.2019 година, изм. с Решение №664/01.11.2019година на Министерски съвет за приемана на
стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020година.

Финансирането на образованието ще се определя не само от броя на децата и учениците, а и от броя на паралелките, от спецификата на региона, в който се намира училището.
Разпределението на получените по стандартите средства за всяка дейност между училищата и детските градини става въз основа на формули за съответната дейност, включващи основен и допълнителни компоненти в съотношение 85:15.

Утвърждаването на формулите от първостепенните разпоредители с бюджет, съгласно Закона за предучилищното и училищното образование,е в срок до 28 февруари на текущата година, след обсъждане с директорите на детските градини и училищата.

3 073 657 лв са средствата, определени за детските градини на територията на общината – 2 451 657лв от държавния бюджет и 622 000 лв от местни дейности. Финансират се осем детски градини, от които пет са в гр. Панагюрище и три в селата  Оборище, Бъта и  Попинци.

23 901 лв са средствата, определени за финансиране на персонала и издръжка за обучение на 12 деца в Основно училище „Свещ. Недельо Иванов”, село Поибрене

5 401 426 лв са заложени за дейността на пет неспециализирани учебни заведения на територията на общината. За дофинансиране са предвидени средства за маломерни и слети паралелки по решение на
Общинския съвет – Панагюрище.
За 2020 година училищата на територията на общината работят на делегирани бюджети, в условията на второстепенни разпоредители с бюджети

 

201 266 лв са парите, предвидени за трудови разходи и издръжка на Центъра за подкрепа за личностно развитие – Панагюрище. От тях 63 188 лв са от местни дейности и 138 078 лв дофинансиране.

38 068 лв от държавния бюджет пък са средствата, заложени  за поддръжка на три автобуса, предоставени на
училищата СУ „Нешо Бончев” и ОУ „Проф.Марин Дринов” в град Панагюрище и ОУ „Отец Паисий”, село Попинци.