Начало Общество Какви осигуровки ще плащат самоосигуряващите се и неработещите през 2020 г

Какви осигуровки ще плащат самоосигуряващите се и неработещите през 2020 г

СПОДЕЛИ

Размерът на здравните вноски, ако сте самоосигуряващ се, не работите или сте в неплатен отпуск

За дните в неплатен отпуск дължимата здравна осигуровка за 2020 г. се изчислява върху 305 лв., а не върху 280 лв., колкото беше миналата година.

От 1 януари 2020 г. хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски (трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др. в т.ч. са и абитуриентите в месеците преди да започнат работа или да се запишат в университет ) и не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на КСО, дължат месечно по 24,40 лева.

През 2020 г  с нов размер е минималният осигурителен доход – 610 лв., заради което се променя и вноската от безработните. Срокът за внасяне на тези вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Така например здравната вноска за месец януари 2020 г. трябва да се внесе най-късно до 25 февруари 2020 г.

От НОИ съветват хората да не пропускат да плащат здравните си вноски, защото ако пропуснат и изпаднат от осигуряване, трябва да заплатят вноски за пет години назад.

Хората, които сами си плащат здравните вноски трябва да подадат в Националната агенция по приходите декларация Образец 7.

Тя се подава в офис на НАП по постоянен адрес. Санкцията за неподаване на такава декларация е от 500 до 1000 лева.

Здравните права на човек се прекъсват, ако не са внесени вноски повече от три месеца за период от три години назад.

Прекъснатите права се възстановяват, ако човек плати всичките си дължими вноски за последните 60 месеца.

Дали имате прекъсване на здравноосигурителните ви права можете да проверите на сайта на НАП nap.bg или на телефон 070018700.