Начало Общество 90 ученици бяха обхванати в проекта „Образование за всички”

90 ученици бяха обхванати в проекта „Образование за всички”

СПОДЕЛИ
restorant

9 отличници ще получат стипендии от „Асарел-Медет” АД

Първата година на проекта на „Асарел-Медет” АД „Образование за всички”, който започна през есента на 2012 г., е успешна. Такава е оценката на ръководството на дружеството, на експертите от Общинска администрация-Панагюрище, както и на директорите на шестте училища в общината, които са партньори на инициативата. В рамките на учебната 2012-2013 година с подкрепата на компанията 90 ученици от социално слаби семейства получиха учебници и помагала. В проекта бяха обхванати младежи от гимназиалната степен на обучение /8-12 клас/, на които държавата не осигурява безвъзмездно учебници.

 Финалният анализ на проекта показва, че почти всички ученици, участвали в инициативата, са повишили успеха си и са показали добро поведение през изминалата учебна година. По мнение на педагозите децата са имали по-високо самочувствие, чувствали са се пълноценни и са получили допълнителна мотивация да бъдат активни и отговорни ученици. Освен това реализацията на проекта е повишила и качеството на обучение, тъй като всички ученици са били поставени при равни условия, а отречени педагогически практики като „записките” вече са в историята. Осигурените учебни помагала са повишили интереса към учебните занимания и на ученици от ромски произход, които са показали доста по-високи резултати, става ясно от анализите на директорите, изготвени след края на учебната година.

През тази учебна година осигуряването на безплатни учебници и помагала ще продължи като инициативата ще бъде надградена. Девет от учениците, които са постигнали успех над 5.50 и са записали под 5 неизвинени отсъствия, ще бъдат стимулирани с месечни стипендии през предстоящата учебна година.

„Асарел-Медет” АД има намерение да разшири обхвата на проекта и в друга посока. Идеята е да бъдат стимулирани с безплатни учебници и финансова помощ социално слаби жители на общината, които са надхвърлили ученическата възраст, но желаят да завършат средно образование в паралелките с вечерно и задочно обучение, разкрити в панагюрски училища.