Начало Общество Покана за обществено обсъждане

Покана за обществено обсъждане

СПОДЕЛИ

Община Панагюрище на основание чл.15 от Закона за общинския дълг и чл.94 от Наредба  за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на Община Панагюрище, уведомява всички граждани, общински съветници, кметове на кметства, обществени организации, медии, граждански сдружения и всички заинтересовани лица, че организира среща за обществено обсъждане на предложение за поемане на  дългосрочен дълг от община Панагюрище .

 

 

І. Предназначение:

1. Закупуване на специализиран автомобил за събиране, компактиране и транспорт на битови отпадъци.

2. Закупуване на специализиран автомобил за измиване и оросяване на улици (водоноска).

ІІ. Стойност на дълга – 350 000 лв.

ІІІ. Начин на финасиране – лизинг със срок  4 години.

ІV.Начин на обезпечаване – придобитият  актив е собственост на лизингодателя до окончателно погасяване на дълга.

V. Мястото и датата на провеждане на обсъждането – Срещата за обществено обсъждане ще се проведе в Сесийната зала, етаж 2  в сградата на Общинска администрация- Панагюрище от 17.00 часа на 15.05.2013 год.

Технико-икономическата обосновка за доставка на специализиран автомобил за събиране, компактиране и транспорт на битови отпадъци и специализиран автомобил за измиване и оросяване на улици (водоноска) е публикувана на електронната страница на общината www.panagyurishte.org Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , както и на хартиен носител в деловодството на общинска администрация.

Писменни становища и предложения по темата на обсъждането могат да се изпращат на електронната поща на общината – obstina@abv.bg  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , както и в деловодството на общинска администрация.

 

С уважение,

Никола Белишки

Кмет на Община Панагюрище