Начало Общество 92% от стажантите желаят да започнат работа в „Асарел-Медет” АД

92% от стажантите желаят да започнат работа в „Асарел-Медет” АД

36
0
СПОДЕЛИ
restorant

10811614_10203926673305138_1367929826_n54 студенти се включиха в тазгодишната програма на дружеството

Стажантската програма на „Асарел-Медет” АД е помогнала на участниците в нея да обогатят знанията си, да придобият опит и да приложат на практика знанията, получени в студентските зали и лаборатории. Това показва обобщението на отговорите в анкетните карти, попълнени от студентите, които през 2014 година имаха възможност да се почувстват като част от екипа на дружеството по време на летния си стаж. 92 % от тях са категорични, че желаят да започнат работа в дружеството. Работните условия са оценени като отлични от 66% в от анкетите 32% от студентите ги определят като добри, а 2 % като задоволителни.
В единадесетото издание на Програмата се включиха 54 студенти, като 29 от тях стажуваха два и повече месеци. Сред стажантите освен стипендиантите на дружеството бяха и студенти от водещи български университети – Минно-геоложки университет „Свети Иван Рилски”, Софийския университет „Свети Климент Охридски”, Тухнически университет – София, Университета за национално и световно стопанство, и др. Те бяха разпределени по работни места в Рудник „Асарел”, обогатителната фабрика, към икономическите и административни екипи, в отделите „Енергоснабдяване”, „Минно инженерство”, „Технологично развитие”, „Доставки”, „Безопасност и здраве при работа”, „Комуникации” и др. Статистиката показва, че над 90% от стажантите през тази година са жители на община Панагюрище, като това е част от политиката на дружеството да подкрепя и насърчава талантливите и амбициозни млади хора от региона.
По време на Програмата бе създадена благоприятна среда и условия за реално участие в производствената дейност на фирмата. Стремежът на наставниците и колегите бе да мотивират студентите за бъдещата им работа и кариерно развитие, като и да ги въведат в естеството на практическата работа.
Стажантската програма в „Асарел-Медет” АД стартира през 2004 година, като тогава в нея са включени 15 студенти. През годините общият брой на стажувалите студенти достига 478.
Анализите показват, че Програмата е своебразен инкубатор за млади и кадърни кадри, които на по-късен етап се включват успешно в екипа на „Асарел-Медет”. В момента от работещите в дружеството 61 човека са преминали през Стажантската програма на дружеството, което е близа 13 % от всички участници.
Ежегодно желаещите да се включат в стажантската програма нарастват, а през тази година предварителният интересът е бил изключително сериозен. Показателен за това е фактът, че по-време на форума „Дни на кариерата” повече от 350 млади хора са проявили интерес към щанда на дружеството и са получили информационни брошури за условията и регламента на Програмата през 2014 година. Условията за кандидатстване по следващата програма ще бъдат оповестени през месец май 2015 година.

Отдел „Персонал”