Начало Общество Съобщение от Общинска администрация – Панагюрище

Съобщение от Общинска администрация – Панагюрище

СПОДЕЛИ
restorant

Днес, 17 юни 2013 година, от 17:00 часа, в сградата на Община Панагюрище – сесийна зала, ще бъде представен доклад за изготвена междинна оценка на Общински план за развитие на община Панагюрище за периода 01.01.2007 – 30.09.2012г.  

Докладът ще бъде представен от  "Прайм консултинг" ООД, изготвило междинната оценка в изпълнение на сключен с Община Панагюрище договор.